Cách Tạo Ứng Dụng Trên Excel / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Rafs.edu.vn

Tạo Một Ứng Dụng Canvas Từ Đầu Dựa Trên Dữ Liệu Excel

Tạo một ứng dụng canvas từ đầu dựa trên dữ liệu Excel

12/05/2019

10 phút để đọc

t

Trong bài viết này

Tạo ứng dụng canvas của riêng bạn ngay từ đầu dựa trên dữ liệu Excel, có định dạng bảng và sau đó thêm dữ liệu từ các nguồn khác nếu bạn muốn. Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một ứng dụng chứa 2 màn hình. Trên một màn hình, người dùng có thể duyệt qua tập hợp bản ghi. Trên màn hình khác, người dùng có thể tạo một bản ghi, cập nhật một hoặc nhiều trường trong một bản ghi hoặc xóa toàn bộ bản ghi. Phương pháp này mất nhiều thời gian hơn cách tạo một ứng dụng cơ bản từ Excel, nhưng các nhà phát triển ứng dụng có nhiều kinh nghiệm hơn có thể sử dụng phương pháp này để tạo ứng dụng phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Điều kiện tiên quyết

Để thực hiện chính xác các bước trong hướng dẫn này, trước tiên hãy tạo tệp Excel bằng dữ liệu mẫu này.

Sao chép dữ liệu này rồi dán vào tệp Excel.

StartDay StartTime Volunteer Sao lưu

Thứ Bảy 10am-noon Vasquez Kumashiro

Thứ Bảy noon-2pm Ice Singhal

Thứ Bảy 2pm-4pm Myk Mueller

Chủ Nhật 10am-noon Li Adams

Chủ Nhật noon-2pm Singh Morgan

Chủ Nhật 2pm-4pm Batye Nguyen

Tạo định dạng bảng cho dữ liệu đó, đặt tên là Schedule (Lịch trình) để Power Apps có thể phân tích cú pháp thông tin.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định dạng bảng trong Excel.

Lưu tệp dưới tên eventsignup.xlsx, đóng rồi tải tệp lên tài khoản lưu trữ đám mây, chẳng hạn như OneDrive.

Quan trọng

Bạn có thể sử dụng tệp Excel của chính mình và xem lại hướng dẫn này để biết các khái niệm chung. Tuy nhiên, dữ liệu trong tệp Excel phải có định dạng bảng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định dạng bảng trong Excel.

Mở ứng dụng trống

Đăng nhập vào Power Apps.

Trong Make your own app (Tạo ứng dụng của riêng bạn), hãy chọn Canvas app from blank (Ứng dụng canvas từ mục trống).

Đặt tên cho ứng dụng của bạn, chọn Phone (Điện thoại) rồi chọn Create (Tạo).

Bạn có thể thiết kế ứng dụng ngay từ đầu cho điện thoại hoặc cho các thiết bị khác (như máy tính bảng). Chủ đề này tập trung vào việc thiết kế ứng dụng cho điện thoại.

Power Apps Studio tạo ứng dụng trống cho điện thoại.

Nếu hộp thoại Welcome to Power Apps Studio (Chào mừng bạn đến với Power Apps Studio) mở ra, hãy chọn Skip (Bỏ qua).

Kết nối với dữ liệu

Ở giữa màn hình, hãy chọn connect to data (kết nối với dữ liệu).

Trong ngăn Data (Dữ liệu), chọn kết nối cho tài khoản lưu trữ đám mây của bạn nếu mục này xuất hiện. Nếu không, hãy làm theo các bước sau để thêm một kết nối:

Chọn New connection (Kết nối mới), chọn ngăn xếp cho tài khoản lưu trữ đám mây của bạn rồi chọn Create (Tạo).

Nếu được nhắc, hãy cung cấp thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản đó.

Trong phần Choose an Excel file (Chọn một tệp Excel), hãy nhập hoặc dán các chữ cái đầu tiên của eventsignup để lọc danh sách, sau đó chọn tệp bạn đã tải lên.

Trong phần Choose a table (Chọn một bảng), hãy chọn hộp kiểm cho Schedule (Lịch trình), sau đó chọn Connect (Kết nối).

Ở góc trên bên phải của ngăn Data (Dữ liệu), hãy đóng ngăn này bằng cách chọn biểu tượng đóng (X).

Tạo màn hình xem

Trên tab Home (Trang chủ), hãy chọn mũi tên xuống bên cạnh New screen (Màn hình mới) để mở danh sách các loại màn hình, sau đó chọn List (Danh sách).

Một màn hình được thêm cùng với một số công cụ điều khiển mặc định, chẳng hạn như hộp tìm kiếm và công cụ điều khiển Gallery (Thư viện). Thư viện chiếm toàn bộ màn hình bên dưới hộp tìm kiếm.

Ở đầu màn hình mới, hãy chọn công cụ điều khiển Label (Nhãn) rồi thay thế [Title] (Tiêu đề) bằng View records (Xem bản ghi).

Trong thanh điều hướng bên trái, hãy chọn BrowseGallery1 (Duyệt qua thư viện 1).

Một hộp lựa chọn với các điều khiển bao quanh thư viện.

Trên tab Properties (Thuộc tính) của ngăn bên phải, chọn mũi tên xuống cho menu Layout (Bố cục).

Chọn Title, subtitle, and body (Tiêu đề, phụ đề và nội dung).

Trong thanh công thức, hãy thay thế CustomGallerySample (Mẫu thư viện tùy chỉnh) bằng Schedule (Lịch trình) và thay thế cả hai trường hợp SampleText (Văn bản mẫu) bằng Volunteer (Tình nguyện viên).

Trên cạnh phải của thanh công thức, hãy chọn mũi tên xuống, sau đó chọn Format text (Định dạng văn bản).

Công thức phù hợp với ví dụ sau:

SortByColumns( Search( Schedule, TextSearchBox1.Text, "Volunteer" ), "Volunteer", If( SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending ) )

Trên tab Properties (Thuộc tính) ở ngăn bên phải, hãy chọn Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh nhãn Fields (Trường).

Trong hộp Title2 (Tiêu đề 2), hãy chọn Volunteer, trong hộp Subtitle2 (Phụ đề 2), hãy chọn StartDay (Ngày bắt đầu), và trong hộp Body1 (Nội dung 1), hãy chọn StartTime (Thời gian bắt đầu).

Ở góc trên bên phải của ngăn Data (Dữ liệu), hãy đóng ngăn này bằng cách chọn biểu tượng đóng (X).

Người dùng có thể sắp xếp và lọc thư viện theo tên tình nguyện viên dựa trên các hàm SortByColumn và Search trong công thức đó.

Nếu người dùng nhập ít nhất một chữ cái vào hộp tìm kiếm, thì thư viện chỉ hiển thị những bản ghi mà trường Volunteer (Tình nguyện viên) chứa văn bản mà người dùng đã nhập.

Nếu người dùng chọn nút sắp xếp (giữa nút làm mới và nút dấu cộng trong thanh tiêu đề), thì thư viện sẽ hiển thị các bản ghi theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần (tùy thuộc vào số lần người dùng chọn nút) dựa trên trường Volunteer (Tình nguyện viên).

Để biết thêm thông tin về các hàm này và những hàm khác, hãy xem tham chiếu công thức.

Tạo màn hình thay đổi

Trên tab Home (Trang chủ), hãy chọn mũi tên xuống bên cạnh New screen (Màn hình mới) rồi chọn Form (Biểu mẫu).

Trong thanh điều hướng bên trái, hãy chọn EditForm1 (Chỉnh sửa biểu mẫu 1).

Trên tab Properties (Thuộc tính) ở ngăn bên phải, hãy chọn mũi tên xuống bên cạnh Data source (Nguồn dữ liệu) rồi chọn Schedule (Lịch trình) trong danh sách xuất hiện.

Trong nguồn dữ liệu mà bạn vừa chỉ định, chọn Edit fields (Chỉnh sửa trường).

Trong ngăn Fields (Trường), hãy chọn Add field (Thêm trường), chọn hộp kiểm cho từng trường, sau đó chọn Add (Thêm).

Chọn mũi tên bên cạnh tên của từng trường để thu gọn nó, sau đó kéo trường Volunteer (Tình nguyện viên) lên để trường này xuất hiện ở đầu danh sách các trường.

Ở góc trên bên phải của ngăn Fields (Trường), hãy đóng ngăn này bằng cách chọn biểu tượng đóng (X).

Đặt thuộc tính Item (Mục) của biểu mẫu cho biểu thức này bằng cách nhập hoặc dán thuộc tính này vào thanh công thức:

BrowseGallery1.Selected

Ở đầu màn hình, hãy chọn công cụ điều khiển Label (Nhãn) rồi thay thế [Title] (Tiêu đề) bằng Change records (Thay đổi bản ghi).

Xóa và đổi tên màn hình

Trong thanh điều hướng bên trái, hãy chọn dấu chấm lửng (…) cho Screen1 (Màn hình 1) rồi chọn Delete (Xóa).

Chọn dấu chấm lửng (…) cho Screen2 (Màn hình 2), chọn Rename (Đổi tên) rồi nhập hoặc dán ViewScreen (Màn hình xem).

Chọn dấu chấm lửng (…) cho Screen3 (Màn hình 3), chọn Rename (Đổi tên) rồi nhập hoặc dán ChangeScreen (Màn hình thay đổi).

Đặt cấu hình các biểu tượng trên màn hình xem

Gần đầu ViewScreen (Màn hình xem), hãy chọn biểu tượng mũi tên tròn.

Đặt thuộc tính OnSelect cho biểu tượng đó theo công thức sau:

Refresh(Schedule)

Khi người dùng chọn biểu tượng này, dữ liệu từ Schedule (Lịch trình) được làm mới từ tệp Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm này và các hàm khác, hãy xem nội dung tham khảo về công thức.

Ở góc trên bên phải ViewScreen (Màn hình xem), hãy chọn biểu tượng dấu cộng.

Đặt thuộc tính OnSelect cho biểu tượng đó theo công thức sau:

NewForm(EditForm1);Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)

Khi người dùng chọn biểu tượng này, ChangeScreen (Màn hình thay đổi) sẽ xuất hiện với mỗi trường trống, để người dùng có thể tạo bản ghi dễ dàng hơn.

Chọn mũi tên phải cho bản ghi đầu tiên trong thư viện.

Đặt thuộc tính OnSelect cho mũi tên đó theo công thức sau:

EditForm(EditForm1); Navigate(ChangeScreen, ScreenTransition.None)

Khi người dùng chọn biểu tượng này, ChangeScreen (Màn hình thay đổi) sẽ xuất hiện với mỗi trường hiển thị dữ liệu cho bản ghi đã chọn, để người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi dễ dàng hơn.

Đặt cấu hình các biểu tượng trên màn hình thay đổi

Trên ChangeScreen (Màn hình thay đổi), hãy chọn biểu tượng “X” ở góc trên bên trái.

Đặt thuộc tính OnSelect cho biểu tượng đó theo công thức sau:

ResetForm(EditForm1);Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)

Khi người dùng chọn biểu tượng này, mọi thay đổi mà người dùng thực hiện trong màn hình này sẽ bị hủy bỏ và màn hình xem sẽ mở ra.

Ở góc trên bên phải, hãy chọn biểu tượng dấu kiểm.

Đặt thuộc tính OnSelect cho dấu kiểm đó theo công thức sau:

SubmitForm(EditForm1); Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)

Khi người dùng chọn biểu tượng này, mọi thay đổi mà người dùng thực hiện trong màn hình này sẽ được lưu và màn hình xem sẽ mở ra.

Trên tab Insert (Chèn), hãy chọn Icons (Biểu tượng) rồi chọn biểu tượng Thùng rác.

Đặt thuộc tính Color (Màu) của biểu tượng mới thành White (Trắng) và di chuyển biểu tượng mới để biểu tượng này xuất hiện bên cạnh biểu tượng dấu kiểm.

Đặt thuộc tính Visible (Hiển thị) cho biểu tượng thùng rác đó theo công thức sau:

EditForm1.Mode = FormMode.Edit

Biểu tượng này sẽ chỉ xuất hiện khi biểu mẫu ở chế độ Edit (Chỉnh sửa), chứ không phải ở chế độ New (Mới).

Đặt thuộc tính OnSelect cho biểu tượng thùng rác đó theo công thức sau:

Remove(Schedule, BrowseGallery1.Selected); Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None)

Khi người dùng chọn biểu tượng này, bản ghi đã chọn sẽ bị xóa khỏi nguồn dữ liệu và màn hình xem sẽ mở ra.

Kiểm tra ứng dụng

Chọn ViewScreen (Màn hình xem) rồi mở chế độ Xem trước bằng cách nhấn F5 (hoặc bằng cách chọn biểu tượng Xem trước gần góc trên bên phải).

Nhập hoặc dán một hoặc nhiều chữ cái vào hộp tìm kiếm để lọc danh sách dựa trên tên của tình nguyện viên.

Chọn biểu tượng sắp xếp một hoặc nhiều lần để hiển thị dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần dựa trên tên của tình nguyện viên.

Thêm bản ghi.

Cập nhật bản ghi mà bạn đã thêm, sau đó lưu các thay đổi.

Cập nhật bản ghi mà bạn đã thêm, sau đó hủy các thay đổi.

Xóa bản ghi mà bạn đã thêm.

Đóng chế độ Preview (Xem trước) bằng cách nhấn Esc (hoặc chọn biểu tượng đóng ở góc trên bên phải).

Các bước tiếp theo

Nhấn Ctrl-S để lưu ứng dụng trên đám mây để bạn có thể chạy ứng dụng đó từ các thiết bị khác.

Chia sẻ ứng dụng để những người khác có thể chạy ứng dụng đó.

Tìm hiểu thêm về các hàm, chẳng hạn như Patch, mà bạn có thể sử dụng để quản lý dữ liệu mà không cần tạo biểu mẫu chuẩn.

Liên kết ứng dụng này với một giải pháp để bạn có thể triển khai ứng dụng ở một môi trường khác hoặc phát hành trên AppSource.

Cách Tạo Thư Mục Ứng Dụng Trên Android

Thư mục ( Folder) giúp bạn tổ chức ứng dụng dễ dàng hơn, tương tự như cách chúng ta lưu trữ file trên máy tính. Trên các phiên bản Android cũ, bạn chỉ được lưu tối đa 4 thư mục ở bên dưới màn hình, nhưng từ Android 4.0 (Jelly Bean) trở lên, người dùng có thể quản lý không giới hạn thư mục trên màn hình Home, biểu tượng thư mục sẽ chiếm diện tích tương đương 1 biểu tượng app thông thường.

Cách tạo thư mục quản lý ứng dụng trên Android

Nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng bất kỳ cho đến khi bạn cảm thấy cho rung phản hồi nhẹ trên màn hình. Sau đó kéo ứng dụng đè lên biểu tượng 1 ứng dụng khác cùng loại để tạo nhanh thư mục mới. Thao tác này cũng tương tự như trên iPhone hay iPad.

Đặt tên cho thư mục

Không giống như nền tảng iOS, Android không can thiệp vào việc đặt tên thư mục mới. Điện thoại Android sẽ để trống tên thư mục nếu bạn chưa đặt tên mới. Bạn có thể để thư mục không tên như vậy nhưng sẽ tiện lợi hơn nếu đặt cho nó 1 cái tên để dễ nhận dạng.

Thao tác đặt tên thư mục ứng dụng khá đơn giản. Bạn chỉ cần nhấn giữ vào thư mục để xem toàn bộ danh sách ứng dụng bên trong và bàn phím ảo Android cũng mở ra. Nhập tên bất kỳ cho thư mục mới và chạm vào nút Done để hoàn tất. Tên mới của thư mục sẽ xuất hiện trên màn hình Home.

Bạn có thể đặt tên thư mục như Games, Books, Music, Social Network, Photo Editor, Documents … để nhanh chóng tìm thấy ứng dụng, game mong muốn.

Thêm thư mục vào danh sách app dưới cùng của màn hình Home

Bạn cũng có thể kéo thư mục ứng dụng vừa tạo vào danh sách app yêu thích ở hàng dưới cùng của màn hình Home trên điện thoại Android. Thao tác trên giúp bạn truy cập app nhanh 2 chạm từ màn hình Home bất kỳ rất tiện lợi. Để đưa thư mục này xuống, bạn chỉ cần nhấn giữ rồi kéo thư mục xuống dưới cùng màn hình Home. Lưu ý là hàng ứng dụng này có thể chứa tối đa 6 biểu tượng app hay thư mục.

Sắp xếp thứ tự ứng dụng trong thư mục

Người dùng có thể kéo ứng dụng trong thư mục để sắp xếp vị trí của nó. Đối với những thư mục đã tạo, bạn chỉ cần kéo app bất kỳ vào đó để lưu trữ. Lưu ý là những widget trên màn hình Home không thể hoạt động nếu đưa vào thư mục. Chúng là những mini app cho phép chạy trực tiếp trên màn hình Home.

Download.com.vn

XEM NHIỀU

Top 5 Ứng Dụng Đọc File Excel Trên Điện Thoại Iphone

Danh sách top 5 ứng dụng đọc file Excel cho iPhone tốt nhất hiện nay là tổng hợp những ứng dụng hỗ trợ người dùng đọc file Excel, thậm chí là chỉnh sửa và tạo file Excel trực tiếp trên iPhone mà không cần phải động tới máy tính.

Tất nhiên, danh sách top 5 ứng dụng đọc file Excel trên iPhone tốt nhất này chỉ tổng hợp một cách cụ thể nhất những ứng dụng đọc file Excel trên iPhone được cộng đồng người dùng đánh giá cao và tin tưởng sử dụng. Bạn đọc vẫn có thể sử dụng nhiều ứng dụng đọc file Excel trên iPhone khác nếu muốn, miễn là đáp ứng được nhu cầu cá nhân.

Những phần mềm này khi tham chiếu có thể đạt hoặc tiệm cận mọi chức năng của phần mềm Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013 hay 2016 hiện nay.

Top 5 ứng dụng đọc file Excel trên iPhone tốt nhất 1. Microsoft Excel cho iPhone

Là một công cụ chuyên về bảng tính của Microsoft dành cho người dùng iPhone, iPad. Công cụ Microsoft Excel cho iPhone cung cấp gần như đầy đủ nhất mọi tính năng mà người dùng có thể thấy trên phiên bản PC. Ngoài ra, giao diện làm việc và các tính năng cũng được thiết kế thông minh để phù hợp cho người dùng di động.

Tuy nhiên để sử dụng đầy đủ mọi tính năng bao gồm chỉnh sửa hay xuất file hoặc chuyển đổi sang các công cụ văn phòng khác, bạn đọc cần mua gói thuê báo Office 365 từ Microsoft.

2 . Google Sheets cho iPhone

Là một công cụ xem và chỉnh sửa file Excel trực tuyến khá thông dung, và nay Google Sheets cho iPhone đã xuất hiện để đáp ứng nhu cầu chỉnh sửa file Excel của người dùng. Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xem hay làm việc chung với nhiều người cùng lúc trong ứng dụng và thực hiện các hàm tính toán như Excel một cách dễ dàng.

Tất cả file làm việc của người dùng trên Google Sheets cho iPhone cung sẽ được đồng bộ hóa với Google Drive để lưu trữ đám mây. Đặc biệt, Google Sheets cho iPhone có thể làm việc offline ở bất cứ mọi nơi.

3. Citrix QuickEdit cho iPhone

Ứng dụng Citrix QuickEdit cho iPhone là một trình chỉnh sửa miễn phí file Office của Microsoft. Người dùng có thể tạo, xem, và chỉnh sửa tất cả file Office của Microsoft cũng như file PDF.

Bên cạnh đó, người dùng dễ dàng lưu chỉnh sửa, gửi file qua email, truy cập file ở mọi lúc mọi nơi nhờ hỗ trợ lưu trữ đám mây, bảo vệ file,…Thậm chí, bạn có thể trình chiếu file Office bao gồm Excel lên màn hình trình chiếu, in file PDF thông qua kết nối không dây,…

5. OfficeSuite Free

Khác với những ứng dụng ở trên, OfficeSuite Free là một bộ công cụ tổng hợp của rất nhiều các ứng dụng văn phòng nhỏ khác bao gồm trình đọc văn bản, bảng tính và trình chiếu. Nhờ đó, người dùng không chỉ có thể xem, tạo và chỉnh sửa file Excel trên iPhone mà còn có thể thực hiện được nhiều các công việc khác nhau trên ứng dụng.

Là một công cụ toàn năng nên OfficeSuite Free thậm chí còn hỗ trợ cả đọc và chỉnh sửa file PDF ngay trong ứng dụng một cách dễ dàng, áp dụng với phiên bản OfficeSuite Free (trả phí).

Nhìn chung Excel là một dạng file chuyên về tính toán với những bảng tính và số liệu phức tạp, ngay cả khi sử dụng Excel 2013, 2003, 2010, 2007 hay 2016, người dùng cũng cần nắm vững phím tắt excel để thực hiện các thao tác tính toán và chỉnh sửa file nhanh hơn, bộ phím tắt excel nhìn chung khá đơn giản và dễ nhớ nên bất cứ dân văn phòng nào cũng cần ghi nhớ.

Trong Excel, người dùng cũng phải tập thói quen sử dụng nhiều hàm SUMIF, hàm Vlookup hay hàm tính toán để tính toán dữ liệu nhanh hơn, đặc biệt trong các bài toán về tính lương hay tổng hợp công việc thì hàm tính toán ví dụ như hàm SUMIF hoặc hàm Vlookup được sử dụng khá nhiều và triệt để hỗ trợ tăng tốc độ truy xuất thông tin.

Ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng thông qua bài viết này, bạn đọc có thể nắm bắt được cách mở file Excel trên iPhone hay cách tạo bảng tính Excel trên iPhone bằng các phần mềm tốt nhất hiện nay.

Hướng Dẫn Tạo Apps Ứng Dụng Trên Facebook * Học Lỏm

Để tạo được ứng dụng trên Facebook, bạn cần có 1 tài khoản trên Facebook , và tài khoản này đã được xác minh quyền sở hữu thông tin số điện thoại.

Bước 1: đăng nhập vào tài khoản trên Facebook

– Truy cập vào chúng tôi để đăng nhập tài khoản

Nhấn vào Create a new App để tạo 1 ứng dụng trên Facebook. Màn hình tạo ứng dụng hiển thị:

– Tên hiển thị của ứng dụng

Nhấn Tạo ứng dụng, màn hình xác nhận hiển thị

Nhập mã xác nhận, nhấn Gửi để chuyển sang bước tiếp theo

Nhấn Show để lấy được

Bước 3: cấu hình lại các thông tin của ứng dụng

– Từ menu trái nhấn Setting để đặt lại cấu hình của Ứng dụng.

– Nhập email tài khoản Facebook của bạn vào ô email contact.

– Nhập tên địa chỉ website sử dụng ứng dụng vào ô App Domain

– Nhấn Add Plat Form, chọn Website

– Nhập tên website của bạn vào ô site URL

– Nếu website bạn sử dụng mobile, thì nhập đường dẫn Mobile vào Mobile site URL

Bước 4: đặt trạng thái và thêm các quyền cho ứng dụng

– Từ menu trái nhấn Status & Review, màn hình hiển thị:

– Đặt lại trạng thái YES để sử dụng ứng dụng.

Bước 5: đặt lại 1 số tham số cho ứng dụng:

– App Detail: thông tin chi tiết về ứng dụng

– Roles: phân quyền người dùng cho ứng dụng

– Open Graph: biểu đồ truy cập, thống kê của ứng dụng

– Alert: các cảnh báo của người dùng, của Facebook đối với ứng dụng

Sau khi hoàn thành 5 bước trên, các bạn chỉ việc lấy APP ID và APP SECRET của ứng dụng để sử dụng.

Lưu ý: việc sử dụng ứng dụng phải mang lại lợi ích cho người dùng, tránh dùng ứng dụng để spam tin, ảnh, spam status … sớm muộn cũng bị Facebook phát hiện và Delete App ngay. Thời gian đăng tin giữa các lần của ứng dụng nên cách nhau từ 1 phút sẽ hạn chế được việc bị Facebook coi là Sp am tin.

Các bạn nên cẩn trọng khi dùng ứng dụng cho mục đích của mình.