Cách Tạo Thư Mục Và Tệp Tin / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Rafs.edu.vn

Cách Tạo Tệp Và Thư Mục Không Thể Xóa Được Trong Windows 10

Cách tạo tệp và thư mục không thể xóa được trong Windows 10: Lý do phổ biến nhất để mất dữ liệu là vô tình xóa các tệp và thư mục. Thay vào đó, hầu hết các bạn phải mất tập tin ít nhất một lần bằng cách vô tình xóa chúng. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là làm cho các tệp và thư mục không thể xóa được trong Windows 10/8/7.

Cách tạo tệp và thư mục không thể xóa được trong Windows 10

Người dùng thường chia sẻ hệ thống của mình với người dùng khác. Các tập tin và thư mục hệ thống rất quan trọng và thường không thể xóa được. Nếu bạn muốn làm cho các tệp hoặc thư mục của mình không thể xóa được, bạn có hai tùy chọn:

Thông qua các thuộc tính thư mục

Sử dụng dòng lệnh

Sử dụng phần mềm miễn phí

Điều này có thể được thực hiện bằng cách thay đổi các quyền đối với tệp hoặc thư mục hoặc thông qua Dấu nhắc lệnh nâng cao. Cả hai phương pháp đã được giải thích như sau:

1] Thông qua các thuộc tính thư mục

Quyền đối với mọi thư mục thường giống nhau hoặc tương tự theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi quyền riêng cho từng thư mục. Quy trình thực hiện như sau:

Nhấp chuột phải vào tệp hoặc thư mục và chọn Properties.

Trong tab Security, chọn tài khoản người dùng đang hoạt động (hoặc tài khoản người dùng mà bạn định chặn quyền).

Nhấp vào Edit.

Nhấn vào OK để lưu các cài đặt.

2] Sử dụng dòng lệnh

Thay đổi các thuộc tính thư mục là phương pháp được ưa thích để tạo một thư mục không thể xóa được. Tuy nhiên, nếu bạn cần bảo mật và riêng tư hơn với thư mục, bạn có thể thử tạo thư mục con thông qua CMD nâng cao. Hạn chế của thư mục con được tạo thông qua CMD nâng cao là nó không thể được duyệt. Bạn chỉ có thể di chuyển các tập tin qua lại bằng cách sử dụng lệnh di chuyển. Thủ tục như sau:

Tìm kiếm CMD trong thanh tìm kiếm Windows. Nhấp chuột phải vào CMD và chọn Chạy với tư cách quản trị viên. Bạn cũng có thể chọn Chạy với tư cách quản trị viên ở khung bên phải.

Nhập tên ổ đĩa của ổ đĩa mà bạn dự định tạo thư mục con theo sau là dấu hai chấm. Ví dụ. D:

Bây giờ gõ lệnh sau và nhấn Enter

Nó sẽ tạo thư mục con trong ổ đĩa dự định.

Xóa thư mục không thể xóa

Thư mục không thể xóa được có thể bị xóa bằng tay nhưng thông qua CMD nâng cao. Thủ tục như sau:

Mở CMD nâng cao và điều hướng đến ổ đĩa mà bạn đã tạo thư mục không thể xóa được trước đó. Nhập lệnh sau và nhấn Enter để thực thi nó :

Phương pháp này chỉ hoạt động cho các thư mục và không phải tệp.

3] Sử dụng Phần mềm

Một số bạn có thể muốn kiểm tra Ngăn chặn bằng phần mềm miễn phí. Đây là một phần mềm miễn phí chạy trên tất cả Windows. Nếu bạn không muốn ai đó xóa, di chuyển, sao chép, đổi tên hoặc làm hỏng dữ liệu của bạn, thì nó có thể giúp bạn.

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác thủ thuật của chúng tôi hãy search trên Google với cú pháp: “Từ khóa” + “f4vnn”. (Ví dụ: code đóng khung html f4vnn). Tìm kiếm ngay

ĐỪNG QUÊN ĐĂNG KÝ FANPAGE ĐỂ NHẬN THỦ THUẬT MỚI NHẤT NHÉ!

Cách Tạo Tập Tin (File) Và Thư Mục (Directory) Trong C#

C# hỗ trợ các hàm cho phép bạn tạo thư mục (directory) và tập tin (file) khi bạn muốn. Các hàm này nằm trong namespace System.IO

Hàm tạo thư mục CreateDirectory() thuộc lớp (class) Directory của namespace chúng tôi cú pháp như sau:

System.IO.Directory.CreateDirectory(string path);

Trong đó:

path: là [dường dẫn +] tên thư mục bạn muốn tạo. Nếu bỏ qua [đường dẫn] thì thư mục được tạo ngay trong thư mục ứng dụng đang chạy.

Để tạo được tập tin, chúng ta phải sử dụng lớp (class) FileStream và toán tử new để tạo tập tin, cú pháp bên dưới:

System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(string path, System.IO.FileMode mode);

Trong đó:

path: là [đường dẫn +] tên tập tin bạn muốn tạo. Nếu bỏ qua đường dẫn thì tập tin được tạo ngay trong thư mục ứng dụng đang chạy

mode: dùng để thiết lập các chế độ hay tùy chọn cho tập tin được tạo như: tạo mới hoàn toàn, xóa sạch dữ liệu nếu tập tin tồn tại, thêm dữ liệu vào cuối tập tin, v.v … C# hỗ trợ các mode sau:

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace MyProject { public partial class FileAndDirectoryForm : Form { public FileAndDirectoryForm() { InitializeComponent(); chúng tôi += new EventHandler(FileAndDirectoryForm_Load); } private void FileAndDirectoryForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { string directoryPath = "StoredFiles"; if (!System.IO.Directory.Exists(directoryPath)) System.IO.Directory.CreateDirectory(directoryPath); string filePath = directoryPath + @"EmployeeList.txt"; System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(filePath, System.IO.FileMode.Create); string mesage = "Tạo tập tin "EmployeeList.txt" thành công." + Environment.NewLine; mesage += "Đường dẫn là "" + Application.StartupPath + @"" + directoryPath + filePath + """; MessageBox.Show(mesage, "Thông báo"); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.InnerException.ToString()); } } } }

Thao Tác Với Các Thư Mục Và Tập Tin

Thao tác với các thư mục và tập tin

Có ba cách thực hiện :

Nếu tập tin thuộc loại tập tin văn bản thì chương trình ứng dụng kết hợp sẽ được khởi động và tài liệu sẽ được nạp vào. Trong trường hợp chương trình ứng dụng không được cài đặt trong máy tính thì Windows sẽ mở hộp thoại Open With và để bạn chọn chương trình kết hợp.

1. Chọn tập tin/ thư mục

Chọn một nhóm tập tin/ thư mục: có thể thực hiện theo 2 cách:

2. Tạo thư mục

 Chọn nơi chứa thư mục (thư mục/ ổ đĩa) ở cửa sổ bên trái.

 Nhập tên thư mục mới, sau đó gõ Enter để kết thúc.

3. Sao chép thư mục và tập tin

Chọn các thư mục và tập tin cần sao chép và thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhấn giữ phím Ctrl và Drag đối tượng đã chọn đến nơi cần chép.

4. Di chuyển thư mục và tập tin

Chọn các thư mục và tập tin cần di chuyển và thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Drag đối tượng đã chọn đến nơi cần di chuyển.

5. Xóa thư mục và tập tin

Chọn các thư mục và tập tin cần xóa.

Xác nhận có thực sự muốn xóa hay không (Yes/ No)

6. Phục hồi thư mục và tập tin

Các đối tượng bị xóa được đưa vào Recycle Bin. Nếu muốn phục hồi các đối tượng đã xóa, bạn thực hiện các thao tác sau đây:

Chọn đối tượng cần phục hồi.

Ghi chú:

Nếu muốn xóa hẳn các đối tượng, ta thực hiện thao tác xóa một lần nữa đối với các đối tượng ở trong Recycle Bin.

7. Đổi tên thư mục và tập tin

Chọn đối tượng muốn đổi tên

Nhập tên mới, sau đó gõ Enter để kết thúc.

Ghi chú: với tập tin đang sử dụng thì các thao tác di chuyển, xóa, đổi tên không thể thực hiện được.

8. Thay đổi thuộc tính tập tin và thư mục

Nhấn chuột phải lên đối tượng muốn thay đổi thuộc tính và chọn lệnh Properties

Thay đổi các thuộc tính.

Chọn Apply để xác nhận thay đổi, ngược lại thì nhấn Cancel.

9. Tạo lối tắt (Shortcuts)

9.1 Tạo lối tắt từ màn hình nền Desktop

9.2 Tạo trực tiếp từ tập tin/ thư mục

10. Thao tác với đĩa

10.1 Định dạng đĩa

Nếu muốn đặt tên cho đĩa thì nhập tên mới vào mục Volume label, muốn định dạng nhanh (chỉ xóa dữ liệu) thì chọn mục Quick Format, tại mục File system, chọn là FAT32 hoặc NTFS đối với những ổ đĩa có dung

lượng lớn.

Nhắp chọn Start để tiến hành định dạng.

Chú ý: dữ liệu trong đĩa sẽ bị xóa hoàn toàn, không thể phục hồi được. Hình 5.3: Định dạng ổ đĩa

10.2 Hiển thị thông tin của đĩa

Lớp General: cho biết dung lượng đĩa (Capacity), đã sử dụng bao nhiêu (Used space), còn lại bao nhiêu (Free space).

Lớp Tools: cung cấp một số công cụ kiểm tra đĩa (Error-checking), tạo đĩa dự phòng (Backup), chống phân mảnh đĩa (Defragment).

Lớp Sharing: cho phép đặt cách thức chia sẻ tài nguyên có trên đĩa (với máy tính có nối mạng).

Cách Thay Đổi Dấu Thời Gian Đã Tạo Hoặc Sửa Đổi Cho Tệp Và Thư Mục / Làm Thế Nào Để

Cho dù bạn cần ẩn hoạt động gần đây của mình trên máy tính hoặc nếu bạn cần đồng bộ hóa ngày của tệp, sử dụng BulkFileChanger là cách tốt nhất để điều chỉnh việc tạo, truy cập hoặc sửa đổi ngày và giờ của tệp hoặc thư mục.

Số lượng lớnFileChanger là gì?

BulkFileChanger (BFC) là một bổ sung tuyệt vời khác vào bộ sưu tập tiện ích phần mềm của bạn được sản xuất bởi NirSoft; một trong những nhà sản xuất phần mềm miễn phí duy nhất mà chúng tôi tin tưởng. Họ nổi tiếng với việc tạo ra các sản phẩm miễn phí bloatware và crapware không giống như nhiều công ty phần mềm khác.

BFC được tạo để giúp bạn xây dựng danh sách tệp từ nhiều thư mục sau đó chỉnh sửa việc tạo, sửa đổi và lần truy cập cuối cùng của chúng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính tệp (Chỉ đọc, Ẩn và Hệ thống). Nó cũng tích hợp hoàn hảo với Windows để bạn có thể sao chép, dán và di chuyển các tệp xung quanh.

BFC là một ứng dụng độc lập, có nghĩa là không cần thêm tệp hoặc cài đặt. Nếu bạn đã sử dụng Trình thay đổi ngày tệp tin của NirSoft, thì bạn sẽ rất vui khi biết rằng đây là một sự thay thế với nhiều chức năng hơn.

Đang tải xuống Tiện ích

Bắt đầu bằng cách điều hướng đến trang tải xuống Trình thay đổi tệp hàng loạt của NirSoft. Cuộn xuống dưới cùng của trang và tải xuống tệp zip nằm giữa phần Phản hồi trực tuyến và phần Ngôn ngữ trực tuyến. Bạn sẽ cần phải chọn giữa phiên bản tiện ích 32 bit hoặc 64 bit tùy thuộc vào hệ thống của bạn.

Khi bạn đã tải xuống thư mục zip, hãy tạo một thư mục trên máy tính để bàn có tên BFC (hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn đặt nó), sau đó trích xuất nội dung của tệp zip vào thư mục.

Khởi chạy và thêm tệp vào BFC

Vì BFC là một ứng dụng độc lập, không cần cài đặt. Tất cả những gì bạn cần làm là mở thư mục chứa các tệp được giải nén và nhấp đúp vào tệp Số lượng lớnFileChanger.exe. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để thêm các tập tin vào ứng dụng. Thực tế có một số phương pháp bạn có thể sử dụng.

Sao chép và dánBạn có thể điều hướng đến bất kỳ tệp hoặc thư mục nào trên máy tính của mình sau đó chỉ cần sao chép chúng và dán chúng vào cửa sổ BFC.

Kéo và thảMột cách khác để sao chép và dán là chỉ cần chọn các tệp bạn muốn chỉnh sửa và kéo chúng từ Explorer vào cửa sổ BFC.

“Thêm các tập tin”Nhấn vào menu thả xuống của tập tin trên mạng sẽ cung cấp cho bạn một số tùy chọn bao gồm cả tùy chọn Thêm tập tin. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào F2 để thêm tệp bằng cách sử dụng cửa sổ Mở tệp.

Thêm vào bởi WildcardTùy chọn này có thể được truy cập bằng cách nhấn F3 hoặc bằng cách sử dụng menu thả xuống của File File. Nó cho phép bạn xác định ký tự đại diện, đường dẫn và thư mục con. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm tất cả các hình ảnh trong thư mục tải xuống của mình, bạn có thể nhập một cái gì đó như thế này:

C: Users Chủ sở hữu Tải xuống *. Jpg

Khi bạn đã chọn các tệp của mình để thêm vào BFC, bạn sẽ thấy chúng xuất hiện như trong hình bên dưới. Bạn sẽ nhận thấy rằng chúng tôi đã thêm 8 hình ảnh và 2 tệp phim.

Nếu bạn cuộn sang phải, bạn sẽ thấy thông tin sâu về từng tệp. Nếu bạn muốn xem tất cả thông tin về các tập tin, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào một tập tin và nhấn vào Thuộc tính.

Nếu bạn vô tình thêm các tệp mà bạn muốn loại bỏ, bạn chỉ cần chọn tệp và nhấn nút xóa hoặc bạn có thể bắt đầu lại và xóa tất cả các tệp bằng cách nhấn Ctrl Ctrl + L ..

Chỉnh sửa tập tin

Bạn có thể thay đổi ngày và giờ của tệp cũng như mọi thuộc tính tệp bằng cách nhấn F6 để hiển thị cửa sổ tùy chọn. Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết xuống giây và bạn có thể điều chỉnh thời gian của tệp bằng cách thêm hoặc bớt thời gian. Bạn cũng có thể chỉnh sửa bất kỳ thuộc tính tệp nào có thể tìm thấy ở nửa dưới của cửa sổ.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ thay đổi ngày thời gian tạo thành nửa đêm ngày 1 tháng 1 năm 2014. Chúng tôi cũng sẽ chỉ định rằng tệp được truy cập lần cuối vào Halloween nhưng đã được sửa đổi vào ngày 1 tháng 8. Chúng tôi sẽ thay đổi thuộc tính của các tệp để đọc chúng -chỉ có. So sánh hình ảnh bên dưới với hình trên để xem cách thay đổi được thực hiện.

Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bằng cách nhấn vào Thực hiện. Đó là khá nhiều tất cả những gì bạn cần biết. Hãy vui vẻ thay đổi ngày tập tin của bạn khi cần thiết.