Cách Tạo Form Tìm Kiếm Trong Php / Top 15 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Rafs.edu.vn

Code Tìm Kiếm Trong Php

Code tìm kiếm trong php

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn code tìm kiếm trong php

Bạn đang tìm code tìm kiếm , không biết tạo code tìm kiếm như nào trong php . Bạn hãy tham khảo bài viết này mình tổng hợp lại để giúp các bạn quen và thành thục hơn với lập trình

Đầu tiên chúng ta tạo 1 form tìm kiếm

Có code như sau 

và code của file chúng tôi như sau

<? php if (isset ($ _ POST [ ‘timkiem’])) { $ key = addslashes ($ _ POST [ ‘khóa_tìm_kiếm’]); $ sql = “SELECT * FROM tintuc WHERE (LOWER (tiêu đề) LIKE ‘% $ key%’ OR LOWER (noidung) LIKE ‘% $ key%’)”; $ KQ = mysql_query ($ sql); >? <? php while ($ row = mysql_fetch_object ($ KQ)) {

Nội dung cần hiển thị <?php } <?php } }

Cách 2 nếu dùng theo cách 1 không được

<? php if (isset ($ _ REQUEST [ ‘timkiem’])) {

// Gán hàm addslashes để chống sql injection $search = addslashes($_GET[‘search’]); $query = “select * from tbl_sanpham where tbl_sanpham.tensp like ‘%$search%’”;

// Thực thi câu truy vấn $sql = mysql_query($query); $num = mysql_num_rows($sql);

// Nếu $search rỗng thì báo lỗi tức là người dùng chưa nhập liệu mà đã nhấn submit. if (empty($search)) { echo “Yeu cau nhap du lieu vao o trong”; } else {

// Dùng $num để đếm số dòng trả về. while ($row = mysql_fetch_assoc($sql)) { $id = $row[‘id’]; $ten = $row[‘tensp’]; $anh = $row[‘anh’];

} } else { echo “Khong tim thay ket qua!”; } } }

Học thiết kế đồ họa ngắn hạn

Học lập trình php ở đâu

Học html css tại hà nội

Học photoshop tại hà nội

Mọi thông tin bạn có thể liên hệ:

Đào tạo lập trình và thiết kế đồ họa

Hotline: 0968.853.958 hoặc hỗ trợ kỹ thuật Mr. trung: 0947.499.221

Bài 8 : Cách Tạo Form Tìm Kiếm Trong Lập Trình Theme WordPress

Đây là chức năng không thể thiếu cho website . Có 2 loại Form Tìm kiếm phổ biến nhất là :

Tìm kiếm theo từ khóa , tiêu đề của bài viết : cách này sẽ trả về tất cả các bài viết , trang , sản phẩm có từ khóa hoặc tiêu đề phù hợp.

Tìm kiếm theo từ khóa + post_type nhất định : Cách này sẽ trả về kết quả có từ khóa và post type mà bạn chọn , ví dụ như : post , page , product . Giúp kết quả trả về chính xác hơn không lang mang , giúp các bạn custorm giao diện hợp lý .

Có 2 việc chúng ta cần làm là :

1- Add Code Xử lý cho Form Tìm Kiếm :

Bạn tìm tới file header hoặc nơi chứa giao diện form tìm kiếm và thay thế nó như sau :

1

2

3

4

5

6

7

Và đây là code của file header tới thời điểm hiện tại :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Lưu ý :

2- Add Code cho trang kết quả trả về – chúng tôi :

Giao diện trang search và trang category giống nhau nên mình copy file chúng tôi vào file chúng tôi là xong 🙂

Code file chúng tôi :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

So Easy !!!

Ok !! Thế là xong chức năng tìm kiếm cho website . Thật đơn giản đúng không nào?

Mình cố tình chừa lại một điều bất cập của trang web nhưng những bài trước không có bạn nào hỏi cả nên giờ mình nói luôn .

Phần sidebar này của website cứ lặp đi lặp lại ở trang chủ , trang chi tiết , chuyên mục, search…v….v…. nhưng mình vẫn cứ copy cả khối code đó mãi . Câu hỏi đặt ra : Có cách nào đặt khối lệnh giao diện đó vào một file rồi mình gọi tới file hoặc hàm đó không ? Tương tự như header và footer ?

Share On Google

Form Và Dữ Liệu Người Dùng Nhập Trong Php

Thẻ Form là một thẻ rất quan trọng trong lập trình Web, chúng được sử dụng để thu thập dữ liệu người sử dụng nhập vào. Trong PHP các biến $_GET và $_POST thường được sử dụng để lấy lại các thông tin nhập từ người sử dụng thông qua các Form.

Xử lý Form trong PHP

Các giao dịch giữa form HTML (các phần tử trong trang HTML) và PHP sẽ thực hiện hoàn toàn tự động.

Ví dụ

Với Form ở trên và kích vào nút submit, dữ liệu trong form sẽ được gửi tới trang PHP có tên là “welcome.php”:

Trang “welcome.php” có code như sau:

Kết quả đầu ra khi người dùng nhập vào Tên là Toàn, Tuổi là 21:

Chào mừng bạn Toàn! Bạn có tuổi là 21.

Bạn có thể xem trang 77  của slide bài giảng này để hiểu rõ hơn các hàm $_GET và $_POST.

Kiểm tra dữ liệu hợp lệ trong Form (Form Validation)

Dữ liệu người dùng nhập cần được kiểm tra xem có hợp lệ không trước khi gửi, ví dụ như địa chỉ email không được kiểm tra tính hợp lệ hay không mà được thêm ngay vào cơ sở dữ liệu có thể các chức năng sử dụng đến email sẽ không hoạt động.

Có hai cách kiểm tra dữ liệu hợp lệ:

Kiểm tra tại phía client (dùng các ngôn ngữ script tại phía client như javascript, vbscript)

Kiểm tra tại phía server (dùng các ngôn ngữ tạị phía Server như PHP, C#, Java …): dữ liệu từ client sẽ được gửi lên  server và sau khi server kiểm tra xong sẽ gửi kết quả lại cho client). Thông thường nên sử dụng kiểm tra tại phía client nếu có thể vì quá trình xử lý sẽ nhanh hơn và giảm tải cho server.

Bạn cũng nên xem xét việc kiểm tra tại phía server nếu dữ liệu cần kiểm tra nằm trong cơ sở dữ liệu tại phía server, ví dụ khi người sử dụng tạo một tài khoản mới, cần kiểm tra xem tài khoản đó đã tồn tại chưa, chắc chắn chỉ có thể kiểm tra tại phía server vì tên người sử dụng chọn cần được gửi lên server để kiểm tra xem tên đó đã có ai sử dụng chưa và sẽ gửi kết quả kiểm tra về cho client.

Một cách tốt để kiểm tra tính hợp lệ ở phía server là gửi tới chính form đó thay vì gửi tời một trang khác. Người sử dụng sẽ nhận các thông báo lỗi trên cùng trang của form này. Điều này làm cho dễ dàng quản lý lỗi.

Chi tiết cách kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu nhập ở cả hai phía client và server sẽ được giới thiệu ở các bài sau.

Tạo File Zip Trong Php

Zip bạn có thể hiểu nó như một thùng chứa, bên trong thùng chứa này sẽ chứa tất cả các file dưới dạng nén. Điều này vô cùng có lợi khi bạn muốn giảm dung lượng của file, nhẹ hệ thống, giúp cho quá trình download, upload file được diễn ra nhanh chóng hơn. Tạo file zip trong php chính là sử dụng thư viện hỗ trợ của PHP để giúp nén các file lại trong thùng chứa zip 1 cách dễ dàng.

2. Hướng dẫn tạo file zip trong PHP

PHP cung cấp 1 thư viện gọi là ZipArchive , nó hỗ trợ cho lập trình viên có thể tạo file zip trong PHP một cách dễ dàng. Để có thể tạo file zip trong php các bạn xem qua một đoạn code nhỏ thực thi việc tạo file zip như sau :

$zip = new ZipArchive();

Giải thích : Ở đoạn code trên, đầu tiên chúng ta chỉ đơn giản là khởi tạo đối tượng ZipArchive để sử dụng tính năng zip của PHP, tiếp đến đưa các file cần zip vào. Kết quả của đoạn code trên sẽ cho chúng ta một file zip chứa các tập tin mà ta đã thêm vào.

<?php function create_zip($files = array(),$destination = '',$overwrite = false) { if(file_exists($destination) && !$overwrite) { return false; } $valid_files = array(); if(is_array($files)) { foreach($files as $file) { if(file_exists($file)) { $valid_files[] = $file; } } } if(count($valid_files)) { $zip = new ZipArchive(); return false; } foreach($valid_files as $file) { } return file_exists($destination); } else { return false; } }

Cách sử dụng function trên như sau :

$files_to_zip = array( 'images/1.jpg', 'images/2.jpg', 'images/5.jpg', 'images/ringo.gif', 'rod.jpg', 'reddit.gif' ); $result = create_zip($files_to_zip,'my-archive.zip');

Nguồn : kungfuphp.com