Xu Hướng 5/2023 # Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java # Top 9 View | Rafs.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java được cập nhật mới nhất trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tổng quan

‘JDK’ hay ‘JRE’

JRE (Java Runtime Environment) cung cấp một môi trường cần thiết để chạy các ứng dụng Java. JDK (Java Development Kit) ngoài bao gồm JRE còn cung cấp một bộ các công cụ phát triển (ví dụ như trình biên dịch – compiler và trình gỡ lỗi – debugger), cần thiết cho việc viết và chạy các ứng dụng Java. Nói một cách khác, JRE là tập con của JDK. Với vai trò là các lập trình viên phát triển các ứng dụng Java, chúng ta cần cài đặt JDK.

Các phiên bản JDK

Phiên bản JDK Alpha đầu tiên được Sun công bố vào năm 1995, phiên bản mới nhất là Java SE 8 (JDK 1.8) được phát hành vào năm 2014. Phiên bản Java SE 9 dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 7/2017.

Cài đặt JDK trên Windows

Step 1 : Download JDK

Bên dưới mục Java Platform, Standard Edition, chọn Java SE 8u{xx}với {xx} là số hiệu phiên bản update mới nhất, ấn chọn JDK Download

Chọn phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành của bạn (Windows x64 hoặc Windows x86)

Step 2 : Cài đặt JDK và JRE

Chạy trình cài đặt vừa download (VD : “jdk-8u{xx}-windows-x64.exe”), chương trình sẽ tự động cài đặt cả JDK và JRE. Theo mặc định JDK sẽ được cài đặt vào thư mục C:Program FilesJavajdk1.8.0_xx, còn JDK được cài đặt vào C:Program FilesJavajre1.8.0_xx, với {xx} là số hiệu phiên bản update. Lưu lại đường dẫn thư mục nơi chứa JDK trong máy tính của bạn, đường dẫn này sẽ cần thiết cho bước tiếp theo.

Step 3 : Thêm thư mục “bin” của JDK trong PATH

Các bước để chỉnh sửa lại PATH environment variable trong Windows 7/8/10

Đối với các phiên bản trước Windows 10: Trong trường Variable value, chèn “c:Program FilesJavajdk1.8.0_xx/bin” vào trước tất cả các thư mục đang tồn tại, theo sau là dấu “;” để ngăn cách với các thư mục khác.

Variable name : PATH Variable value : c:Program FilesJavajdk1.8.0_xxbin;[exiting entries...]

Lưu ý : Bắt đầu từ phiên bản JDK 1.8, trình cài đặt tự động tạo ra một thư mục “c:ProgramDataOracleJavajavapath” và thêm nó vào PATH. Thư mục này chỉ chứa các chương trình thực thi của JRE (java.exe, chúng tôi javaws.exe), không có các chương trình thực thi trong JDK ( chúng tôi )

Step 4 : Xác nhận lại việc cài đặt JDK

Khởi động trình shell CMD, chạy các câu lệnh sau để xác nhận lại việc cài đặt JDK

PATH=c:Program FilesJavajdk1.8.0_xxbin;[other entries...]

Chạy các lệnh sau để xác thực việc cài đặt JDK/JRE và hiển thị phiên bản của chúng.

java version "1.8.0_xx" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_xx-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.5-b02, mixed mode) javac 1.8.0_xx

Step 5 : Hello World

Tạo một thư mục để lưu trữ code của bạn, lưu ý tên thư mục không nên chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

Dùng một trình soạn thảo bất kỳ mà bạn yêu thích (TextPad, Notepad++, Sublime Text,…), tạo 1 file mới, copy đoạn code sau vào file đó. Lưu lại file với tên chúng tôi vào thư mục lưu trữ code mà bạn đã tạo ở trên.

/* * First Java program to say Hello */ public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, world!"); } }

Để biên dịch và chạy chương trình java, khởi động trình shell CMD, di chuyển đến thư mục chứa source code của bạn. Dùng lệnh javac HelloWorld.java để biên dịch file “HelloWorld.java”. Quá trình biên dịch hoàn tất nếu trình shell trả về dấu nhắc dòng lệnh, ngược lại, thông báo lỗi sẽ được hiện thị. Dựa vào thông tin log được hiển thị, sửa lại source của bạn và chạy lại lệnh javac để thực hiện biên dịch lại. Output của việc biên dịch là một file thực thi “HelloWorld.class”. Bạn có thể chạy lệnh dir để kiếm tra output

…… xx-xxx-xx 01:53 PM 416 Hello.class xx-xxx-xx 06:25 PM 277 Hello.java ……

Chạy chương trình bằng lệnh java

Hello, world!

Vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên hệ điều hành Windows.

Cài đặt JDK trên Ubuntu

Có rất nhiều implementation của JDK dành cho Linux, đó là Oracle JDK, OpenJDK, Sun JDK, IBM JDK và GNU Java Compiler. Nếu bạn cài JDK bằng lệnh thông thường, Ubuntu sẽ chọn OpenJDK là bộ JDK mặc định. Tuy nhiên, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle JDK 8, đây là bộ JDK chuẩn của Oracle dành cho Linux.

Step 1 : Kiểm tra phiên bản JDK đã được cài đặt trên HĐH của bạn

Mở Terminal (Ctrl+Alt+T), dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java đã cài đặt trên máy của bạn.

$ java -version

Nếu HĐH Linux của bạn đã được cài đặt OpenJDK, output sẽ có dạng như sau :

java version "1.7.0_15" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10pre) (7b15~pre1-0lucid1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)

Để gỡ bỏ OpenJDK, chạy lệnh sau :

$ sudo apt-get purge openjdk-*

Step 2 : Download Oracle Java JDK cho Linux

Để kiểm tra phiên bản Ubuntu Linux của bạn, chạy lệnh sau

$ file /sbin/init

Chạy lệnh sau để tạo ra thư mục chứa bộ thư viện Oracle JDK và JRE

$ sudo mkdir -p /usr/local/java

Giải nén file cài đặt Oracle JDK vừa download xuống vào thư mục /usr/local/java. VD với phiên bản Oracle JDK 8u131 64-bit, chạy lệnh sau :

$ cd /usr/local/java

Sau khi giải nén xong, bạn sẽ có 2 thư mục jdk1.8.0_131 và jre1.8.0_131.

Step 3 : Khai báo biến môi trường

Bạn cần phải khai báo các biến môi trường Mở file /etc/profile, sử dụng vim, nano, gedit hoặc bất kỳ trình biên tập nào bạn muốn với quyền root.

$ sudo vim /etc/profile

Chèn đoạn sau vào cuối file

JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx} JRE_HOME=/usr/local/java/jre1.8.0_{xx} PATH=$PATH:$JRE_HOME/bin:$JAVA_HOME/bin export JAVA_HOME export JRE_HOME export PATH

Với {xx} là số hiệu phiên bản update. Lưu lại thay đổi và thoát khỏi trình biên tập.

Step 4 : Khai báo với Ubuntu về phiên bản JDK mới được cài đặt

Chạy lần lượt 3 lệnh sau để khai báo với Ubuntu nơi phiên bản Oracle JDK được cài đặt :

$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/java" 1 $ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javac" 1 $ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javaws" 1

Tiếp theo, ta cần thiết lập Oracle JDK là phiên bản Java mặc định :

$ sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/java $ sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javac $ sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javaws

Với {xx} là số hiệu phiên bản update.

Reload lại biến môi trường PATH

$ source /etc/profile

Khởi động lại Ubuntu để cập nhật thay đổi.

Step 5 : Xác nhận lại việc cài đặt JDK

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java vừa được cài đặt lên hệ thống của bạn

$ java -version

Nếu bạn đã cài đặt đúng các bước, message của câu lệnh trên sẽ trả về có dạng như sau :

java version "1.8.0_20" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26) Java HotSpot(TM) Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản của trình biên dịch java :

$ javac -version

Output sẽ có dạng như sau :

javac 1.8.0_20

Vậy là các bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên Windows và Ubuntu. Hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo về JavaEE ^^

Hướng Dẫn Cài Đặt Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Windows Xp, 7, 8

Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn những bạn chưa biết các cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows XP, 7, 8. Nó giúp những bạn thích tiếng việt, kém tiếng anh có thể sử dụng Windows dễ dàng hơn, giúp các KTV thực hiện dễ dàng hơn với yêu cầu của khách hàng. Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows XP:

Gói Giao diện Tiếng Việt cho họ sản phẩm Windows XP cung cấp hầu hết Giao diện Người dùng của Windows XP bằng Tiếng Việt. Gói Giao diện Tiếng Việt này sẽ yêu cầu xác định tính hợp thức của Microsoft Windows vào lúc cài đặt. Việc xác định tính hợp thức bảo đảm rằng bạn đang sử dụng bản sao đích thực và được cấp phép đầy đủ của Windows. Hãy ghé thăm trang Genuine Microsoft Software để biết thêm về lợi ích của việc sử dụng phần mềm Windows chính hãng.

Yêu cầu hệ thống:

Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP đã cài đặt Service Pack2 (SP2). Các bản Tiếng Anh của Windows XP Professional với SP2, Windows XP Home với SP2 hoặc Windows XP TabletPC Edition với SP2 cần phải được cài đặt trên máy tính của bạn.

Có sẵn 4.63 MB không gian trống để tải xuống Gói Giao diện Tiếng Việt cho Windows

Khoảng 15 MB không gian trống để Cài đặt

Các bước cài đặt Windows XP Tiếng Việt:

Khởi động Windows XP, đảm bảo rằng bạn đăng nhập vào máy với người dùng có quyền quản trị (Administrator).

Cài đặt Windows XP SP2 nếu bạn chưa cài đặt SP2. Thông tin về SP2 có thể tìm thấy tại đây.

Cài đặt hỗ trợ Vùng và Tiếng Việt:

Bấm vào Language và chọn hộp kiểm Install files for complex script and right-to-left language (including Thai)

Bấm vào Regional Options và chọn Vietnamese trong phần Standards and formats; chọn Vietnam trong phần Location. Xin lưu ý là không xuất hiện các phần dành riêng cho Việt Nam nếu chưa thiết lập trong phần (2) nói trên – phần hỗ trợ Language.

Bấm vào Advanced và chọn Vietnamese trong phần Language for non-Unicode progams.

Bấm và phím OK để bắt đầu quá trình cài đặt. Bạn có thể sẽ cần đến đĩa cài đặt Windows để tải vào các tệp cần thiết.

Khởi động lại máy tính.

Tải về Gói Giao diện Tiếng Việt cho Windows (LIPSetup.msi) tại đây

Khi xuất hiện cửa sổ tải về của Gói Giao diện Tiếng Việt cho Windows, bấm vào phím Continue để bắt đầu kiểm định bản Windows đang chạy có phải là bản chính hãng không.

Sau khi thực hiện xong các bước kiểm định để đảm bảo bạn đang sử dụng bản Windows có bản quyền, hãy bấm vào Download để tải về chương trình cài đặt. Có thể lưu tạm lên trên Desktop của máy để tiện cho việc tìm kiếm về sau.

Chạy tệp cài đặt LIPSetup.msi

Khi xuất hiện hộp hội thoại Thỏa thuận cấp phép, phải chọn Tôi chấp nhận thỏa thuận cấp phép thì mới có thể tiếp tục cài đặt. Bấm phím Tiếp.

Khi xuất hiện hộp hội thoại Thông tin cài đặt, đọc kỹ các thông tin trước khi bấm phím Tiếp để tiếp tục.

Một hộp hội thoại mới xuất hiện cho phép chọn ổ đĩa sẽ được cài đặt. Có thể bấm phím Tồn đĩa để xem dung lượng đĩa còn trống. Bấm phím Cài đặt để tiếp tục nếu không có gì thay đổi.

Khi hộp hội thoại thông báo Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows đã được cài đặt thành công, bấm phím OK để đóng.

Một hộp hội thoại mới xuất hiện yêu cầu khởi động lại máy tính, Bấm phím Có để khởi động lại máy tính sau khi quá trình hoàn tất.

Sau khi bật lại máy tính, một giao diện tiếng Việt mới sẽ thay thế giao diện tiếng Anh. Quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows 7:

– Chỉ Windows 7 đã kích hoạt( Actived) mới cài được gói ngôn ngữ tiếng Việt.

– Bạn phải đăng nhập Windows 7 với quyền quản trị (Administrator) để cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt và đảm bảo rằng tất cả người dùng khác đã đăng xuất trong quá trình cài đặt.

Trong hộp thoại cài đặt đầu tiên xuất hiện, bạn bấm Next. Ở hộp thoại kế tiếp, bạn đánh dấu tùy chọn I accept the license terms, rồi bấm Next hai lần liên tiếp để bắt đầu cài đặt.

Cài xong gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows 7

Khi thấy thông điệp Completed là việc cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows 7 đã hoàn tất, bạn bấm Next.

Trong hộp thoại tiếp theo, bạn chọn Tiếng Việt dưới khung Select display language thay cho English (Current), rồi bấm nút Change display language để chuyển giao diện Windows 7 từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Lưu ý: nếu muốn các dòng chữ trên màn hình chào mừng cũng được Việt hóa, trước đó bạn đánh dấu luôn tùy chọn Apply display language to welcome screen and system accounts.

Chọn ngôn ngữ tiếng Việt thay cho tiếng Anh

Hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn đăng xuất khỏi hệ thống để việc thay đổi có hiệu lực, bạn bấm nút Log off để chấp thuận.

Lúc đăng nhập lại vào hệ thống, bạn sẽ thấy ngôn ngữ trên giao diện hầu hết ứng dụng có sẵn của Windows 7 đều được Việt hóa, bao gồm Internet Explorer 8, Windows Media Player 12. Tuy nhiên vẫn còn sót lại một vài ứng dụng chưa được Việt hóa giao diện (như Windows Media Center), hoặc chưa được Việt hóa hoàn toàn (như Windows DVD Maker).

Giao diện Windows 7 đã được Việt hóa

Sau này, nếu có nhu cầu chuyển giao diện từ tiếng Việt trở lại tiếng Anh, bạn thực hiện như sau:

Mở hộp thoại thay đổi ngôn ngữ trên giao diện Windows 7

– Trong hộp thoại mở ra, tại thẻ Bàn phím và Ngôn ngữ, bạn nhấp vào hộp dưới trường Chọn ngôn ngữ hiển thịvà chọn English thay cho Tiếng Việt. Xong, bấm nút OK, rồi bấm nút Đăng xuất ngay trên hộp thoại mở ra để xác nhận việc đăng xuất khỏi hệ thống.

Chuyển giao diện Windows 7 từ tiếng Việt sang tiếng Anh, và ngược lại

Lúc đăng nhập vào lại hệ thống, bạn sẽ thấy ngôn ngữ trên giao diện của tất cả ứng dụng có sẵn trong Windows 7 đã trở về tiếng Anh như ban đầu.

Lưu ý: bạn lặp lại thao tác tương tự trên khi muốn chuyển giao diện Windows 7 từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows 8:

Duyệt và tìm đến ngôn ngữ bạn muốn cài đặt thêm sau đó nhấp vào nút Add.

Nếu ngôn ngữ bạn chọn có gói ngôn ngữ hỗ trợ Windows 8, bạn sẽ thấy dòng chữ A language pack for x is available for download ( x: là tên ngôn ngữ bạn chọn, ở đây là Vietnamese). Giờ, bạn tiếp tục nhấp chuột vào liên kết Download and install language pack để bắt đầu tải gói ngôn ngữ mới về cài đặt.

Cửa sổ ứng dụng Internet Explorer

Hướng Dẫn Cách Tải Xuống Và Cài Đặt Directx Cho Windows 10/8.1/7

Đa số mọi người sử dụng máy tính cho nhiều mục đích như là cho công việc, văn phòng, một số thì dùng cho giải trí. Nhưng điều mà các bạn trẻ thường làm trên máy tính chính là chơi game. Với sự ra mắt của hệ điều hành Windows 10, tất cả các tính năng mặc định đều đã được cài đặt đầy đủ, Windows 10 cũng hỗ trợ game thủ rất tốt khi cài đặt thêm phần mềm Xbox, Game DVR và nhiều phần mềm khác. Một tính năng mà cần để sử dụng cho mọi game chính là DirectX luôn được cài đặt sẵn trong Windows 10. Trừ một số game hoặc phần mềm mới sẽ yêu cầu chúng ta phải sử dụng DirectX phiên bản mới nhất thì mới có thể khởi động lên được.

DirectX là gì?

DirectX sở hữu cho mình bộ phát triển phần mềm riêng bao gồm các thư viện chạy ở dạng nhị phân để sử dụng trong mã hóa. Các SDK này hiện tại có thể miễn phí tải xuống và sử dụng. Do đó bạn có thể tải xuống và cài đặt nó trên máy tính của mình để gia tăng hiệu suất của máy tính.

Mặc dù, như mình đã nói là DirectX đã được cài đặt sẵn trên Windows 10 nhưng Microsoft thường ra mắt những bản vá lỗi DirectX cho những file .dll để nhằm gia tăng chất lượng chơi game.

Cách tải xuống và cài đặt DirectX trên Windows 10

Đầu tiên, trước khi mà bạn thực hiện cài đặt hay cập nhật DirectX thì việc bạn cần làm chính là kiểm tra phiên bản DirectX mà bạn hiện có trên hệ điều hành. Bạn có thể kiểm tra thông qua DirectX Diagnostics Tools.

Kiểm tra phiên bản DirectX

Các phiên bản DirectX dành cho Windows

DirectX 12: Được cài đặt sẵn trên Windows 10 và chỉ hỗ trợ cho Windows 10. Bạn có thể nhận được những bản cập nhật DirectX thông qua những lần update Windows 10. Không có phiên bản độc lập dành cho DirectX 12.

DirectX 11.4 và DirectX 11.3: Chỉ hỗ trợ cho Windows 10. Giống như DirectX12, bạn có thể nhận được bản cập nhật DirectX 11.4 và 11.3 thông qua update Windows 10.

DirectX 11.2: Hỗ trợ Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2. Bạn cũng có thể cập nhật DirectX 11.2 này thông qua update Windows.

DirectX 11.1: Hỗ trợ Windows 10 và Windows 8. Ngoài ra, nếu Platform Update đã được cài đặt trên Windows 7 thì DirectX 11.1 cũng được cài đặt.

DirectX 11.0: Hỗ trợ Windows 10, Windows 8, và Windows 7. Tuy nhiên nếu Platform Update được cài đặt trên Windows Vista thì DirectX 11.0 cũng được hỗ trợ.

DirectX 10: Hỗ trợ Windows 10, Windows 8, Windows 7, và Windows Vista.

DirectX 9: Hỗ trợ Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP.

Hướng dẫn cài đặt và cập nhật DirectX mới nhất cho máy tính

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35

Bước 2: Cuộn chuột xuống phía dưới và chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng và nhấn vào nút Download màu đỏ bên cạnh.

Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Office 365 Trên Windows

Gõ từ khoá : “Microsoft” và làm theo hình

Chọn phiên bản office trong máy cần gỡ kích chuột phải chọn “uninstall” để tiến hành gỡ cài đặt

Bước 2 cài đặt chương trình office 365

Sau khi gỡ cài đặt xong các bạn gõ phím Win+R gõ lệnh “dxdiag” và xem phiên bản bạn cần cài là phiên bản nào 32 hay 64

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!