Xu Hướng 3/2023 # Autoload Classes Làm Việc Với Composer Trong Php Như Thế Nào # Top 4 View | Rafs.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Autoload Classes Làm Việc Với Composer Trong Php Như Thế Nào # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Autoload Classes Làm Việc Với Composer Trong Php Như Thế Nào được cập nhật mới nhất trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tại sao chúng ta cần Autoloading?

Khi bạn “build” một ứng dụng PHP, bạn có thể sử dụng các thư viện của bên thứ 3 (third-party libraries). Và như bạn biết, nếu bạn muốn sử dụng những thư viện này trong ứng dụng của mình, bạn cần “include” chúng vào mã nguồn của mình bàng việc sử dụng câu lệnh require hoặc include.

Câu lệnh require hoặc include là tốt khi bạn phát triển một ứng dụng nhỏ. Nhưng khi ứng dụng của bạn lớn dần lên, danh sách các câu lệnh require và include sẽ trở nên cồng kềnh, điều này khiến code của bạn trở nên khó quản lý và bảo trì. Một vấn đề khác với phương pháp này là bạn đang tải toàn bộ thư viện trong ứng dụng của mình, bao gồm cả những phần mà bạn không sử dụng. Điều này dẫn đến việc sử dụng các tài nguyên thừa, và ứng dụng của bạn trở nên “nặng” hơn.

Để xử lý vấn đề này, lý tưởng nhất là chỉ tải các lớp khi chúng thực sự cần thiết. Đó là lúc autoloading lên tiếng. Ở mức cơ bản nhất, khi bạn sử dụng một lớp trong ứng dụng, autoloader sẽ kiểm tra xem nó đã được “tải” trước đó chưa, và nếu chưa, autoloader sẽ load các lớp cần thiết vào trong bộ nhớ. Vì vậy lớp được load nhanh khi cần – điều này được gọi là autoloading. Khi bạn sử dụng autoloading, bạn không cần include tất cả các file thư viện một cách thủ công; bạn chỉ cần include autolader file mà chứa logic của autoloading, và các lớp cần thiết sẽ được tự động include.

Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem cách autoloading làm việc với Composer. Nhưng trước tiên, tôi sẽ giải thích làm cách nào bạn có thể implement autoloading trong PHP mà không cần Composer.

Autoloading làm việc mà không cần Composer bằng cách nào?

Bạn có thể không nhận ra điều này, nhưng có thể thực hiện tự động tải trong PHP mà không cần Composer bằng cách sử dụng hàm sql_autoload_register(). Hàm này cho phép bạn đăng ký các hàm trong một queue sẽ được triggered thực hiện tuần tự khi PHP load các lớp mà chưa được load trước đó. Cùng xem ví dụ sau để hiểu các hàm này hoạt động

<?php function custom_autoloader($class) { include 'lib/' . $class . '.php'; } spl_autoload_register('custom_autoloader'); $objFooBar = new FooBar();

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng spl_autoload_register() để autoload hàm custom_autoloader(). Tiếp theo, khi chúng ta có thử khởi tạo lớp FooBar và nếu lớp này đang chưa được include, PHP sẽ thực thi tuần tự các hàm được autoloader quản lý. Và vì vậy, hàm custome_autoloader được gọi, nó bao gồm các file cần thiết và cuối cùng đối tượng được khởi tạo. Trong ví dụ này, ch úng ta chắc chắn rằng lớp FooBar được định nghĩa trong thư mục lib/FooBar.php

Không sử dụng autoloading, bạn sẽ cần sử dụng require hoặc include để include file FooBar. Việc triển khai autoloader khá đơn giản trong ví dụ trên, bạn có thể xây dựng điều này bằng cách đăng ký nhiều autoloader cho các lớp khác nhau.

Autoloading làm việc với Composer như thế nào?

Trước tiên, hãy đảm bảo cài đặt Composer trên hệ thống của bạn nếu bạn muốn làm theo các ví dụ. Khi nói đến tự động tải với Composer, có nhiều phương pháp khác nhau mà bạn có thể chọn.

Cụ thể, Composer cung cấp bốn phương pháp khác nhau để tự động tải tệp:

File autoloading

Class-map autoloading

PSR-0 autoloading

PSR-4 autoloading

Tạo file chúng tôi trong dự án của bạn ở thư mục root. Nội dung file chứa các chỉ dẫn dựa trên loại tự động tải.

Chạy lệnh composer dump-autoload để tạo các tệp cần thiết mà Composer sẽ sử dụng để autoloading.

Include câu lệnh 'vendor/autoload.php' ở đầu file mà bạn muốn sử dụng autoloading.

Autoloading theo file thư mục

Tính năng autoloading hoạt động tương tự như include hoặc require cho phép bạn tải toàn bộ file nguồn. Tất cả các file sẽ được tải mỗi khi ứng dụng của bạn chạy. Điều này rất hữu ích để tải các tệp nguồn không sử dụng các lớp. Để sử dụng file autoloading, chúng ta cung cấp danh sách các file được chỉ ra trong file chúng tôi như sau:

{ "autoload": { "files": ["lib/Foo.php", "lib/Bar.php"] } }

Ở đây chúng ta cung cấp danh sách các file mà bạn muốn được load tự động bởi Composer. S au khi tạo tệp chúng tôi trong thư mục gốc của dự án với nội dung trên, bạn chỉ cần chạy lệnh composer dump-autoload để tạo các file cần thiết được autoload. Chúng sẽ được tạo trong thư mục vendor. Cuối cùng bạn cần thêm câu lệnh require 'vendor/autoload.php' vào đầu tiên của file, nơi bạn muốn thực hiện autoload với Composer. Code ví dụ như sau:

<?php require 'vendor/autoload.php';

Câu lệnh require 'vendor/autoload.php' chắc chắn rằng các file cần thiết sẽ được load tự động.

Autoload theo thư mục

Thay vì tải từng file tự động, chúng ta có thể để Composer tải tự động tất cả các file có trong 1 thư mục được chỉ định. Cú pháp lệnh như sau (chỉnh sửa nội dung file composer.json):

{ "autoload": { "classmap": ["lib"] } }

Chạy lệnh composer dump-autoload và Composer sẽ đọc các file trong thư mục lib để tạo "bản đồ" các lớp có thể autoload.

Chúng ta đã tìm hiểu vì sao nên dùng Autoloading trong PHP, cách mà lớp autoload làm việc với Composer qua 2 phương pháp: File autoload, Directory autoload. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về cách chaỵ autoload với các chuẩn PSR-0 và PSR-4.

{ "autoload": { "psr-0": { "Tutsplus\Library": "src" } } }

Với chuẩn PSR-0 autolading, bạn cần liên kết namespace với các cấu trúc thư mục. Trong ví dụ này chúng ta nói với Composer rằng tất cả mọi thứ trong namespace TutsplusLibrary đã tồn tại trong thư mục srcTutsplusLibrary.

Ví dụ, nếu bạn muốn định nghĩa lớp Foo trong thư mục srcTutsplusLibrary, bạn cần tạo file srcTutsplusLibraryFoo.php như sau:

<?php namespace TutsplusLibrary; class Foo { }

Bạn có thể thấy, lớp này được định nghĩa trong namespace TutsplusLibrary. Và tên file giống với tên class. Bây giờ chúng ta sẽ xem làm cách nào để autoload lớp Foo.

<?php require 'vendor/autoload.php'; $objFoo = new TutsplusLibraryFoo();

Composer lúc này sẽ tự động load lớp Foo từ thư mục srcTutsplusLibrary. Đây là giải thích ngắn gọn về PSR-0 autoloading trong Composer. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu autoloading theo chuẩn PSR-4.

PSR-4 tương tự như PSR-0 ở chỗ bạn cần sử dụng namespaces, nhưng bạn không cần phải bắt chước cấu trúc thư mục với namespaces.

Đối với PSR-0 autoloading, bạn phải "map" các namespace tới các cấu trúc thư mục. Ví dụ nếu bnaj muốn autoload lớp TutsplusLibraryFoo bạn phải đặt nó trong cấu trúc thư mục srcTutsplusLibraryFoo.php. Khi sử dụng PSR-4 autoloading, bạn có thể rút ngắn cấu trúc thư mục, để thu được việc bạn có cấu trúc thư mục ngắn gọn và đơn giản hơn nhiều so với việc sử dụng PSR-0 autoloading.

File chúng tôi với tính năng tự động tải PSR-4 sẽ có dạng như sau:

{ "autoload": { "psr-4": { "Tutsplus\Library\": "src" } } }

Một chú ý quan trọng rằng chúng ta thêm cặp dấu \ ở cuối của namespaces. Việc này giúp Composer bất kì file nào bắt đầu với namespace TutsplusLibrary nên được đặt trong thư mục src. Vì vậy bạn không cần tạo thư mục Tutsplus và Library nữa. Ví dụ, nếu bạn muốn request lớp TutsplusLibraryFoo, Composer sẽ tìm cách load file srcFoo.

Một điều quan trọng nữa là lớp Foo sẽ vẫn được định nghĩa trong namespace TutsplusLibrary; Nó chỉ ra rằng bạn không cần tạo thư mục "bắt chước" các namespace. Nội dung file srcFoo.php vẫn được đặt trong thư mục vật lý srcTutsplusLibraryFoo.php giống ví dụ trước.

Như bạn thấy PSR-4 cho chúng ta khai báo một cấu trúc thư mục đơn giản, bạn có thể bỏ qua việc tạo các thư mục lồng nhau trong khi vẫn sử dụng không gian tên đầy đủ.

PSR-4 là cách sử dụng autoloading được đề xuất, và nó được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng PHP. Bạn nên bắt đầu sử dụng nó trong các ứng dụng của mình nếu bạn chưa làm như vậy! Dịch từ chúng tôi

Làm Sủng Phi Như Thế Nào?

01.01.2015, 16:28

Đã sửa bởi

[Cổ đại – Cung đấu] Làm sủng phi như thế nào? – Nhu Mễ Hôi Hôi – Điểm: 12

linahaha9x lúc 02.01.2015, 14:29.

15 thành viên đã gởi lời cảm ơn linahaha9x về bài viết trên: Cẩm Tú sori, Diệp Y Ca, Katherina Phạm, Lei Hino, LăngLamCa, Yến My, hienheo2406, hotaru_yuki, kytruc, lanc3, nantrang, piggy lovly, sarasatara, tieulinhlinh24, tieusacnu911

01.01.2015, 16:31

Đã sửa bởi

Re: [Cổ đại – Cung đấu] Làm sủng phi như thế nào? – Nhu Mễ Hôi Hôi – Điểm: 12

[size=150]Chương 2: Trước ngày tuyển tú 2

Đợi mọi người tản đi hết, Ôn phu nhân liền dẫn A Uyển đi tới chủ viện của mình. Nhũ mẫu của Ôn phu nhân cẩn thận phân phó bạn nha hoàn tâm phúc trông chừng bên ngoài, không được để ai đến quấy rầy, sao đó đóng cửa phòng để lại không gian cho mẹ con hai người. Ôn phu nhân kéo tay Ôn Uyển ngồi xuống giường gỗ khắc hoa rồi hỏi: ”Vào cung tuyển tú lần này không phải là chuyện dễ, nương cũng biết con chưa từng có tâm tư muốn vào cung, và sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Nếu là do cố kỵ cha con thì thực sự không cần. Chẳng lẽ muốn nhà ta được phú quý thì chỉ cần dễ dàng vậy thôi sao? Nương thực không nhẫn tâm muốn gây sức ép A Uyển của ta.”

Ôn đại nhân lúc tuổi còn trẻ chẳng qua chỉ là tú tài nhà nghèo, cha mẹ đều đã mất, vẫn là phải dựa vào nhà mẹ đẻ Ôn phu nhân giúp đỡ mới có được vị trí như hiện tại. Nhưng Ôn đại nhân chức quan càng làm càng to liền dần dần có chút không đem nhạc phụ gia vốn là thương nhân để vào mắt, đối với vợ cả Ôn phu nhân cũng không còn kính trọng như trước, nội phòng cũng nạp thêm thêm không ít những vị kiều thiếp mỹ tỳ.

May mà Ôn phu nhân thủ đoạn cao tay, đồ cưới nhiều, sau đó lại sinh hạ con trai trưởng, cho nên dù mấy vị kiều thiếp có làm ấm ĩ lợi hại hơn nữa cũng không thể lay động được địa vị chính thất của Ôn phu nhân.

Cho nên mặc dù Ôn đại nhân cứng rắn muốn cho Ôn Uyển đi tham tuyển, Ôn phu nhân chỉ cần tỏ thái độ cường ngạnh ngăn cản, việc tham tuyển này vẫn còn khả năng cứu vãn. Ôn phu nhân trong lòng biết con gái mình từ nhỏ chính là một người có chủ kiến, tuy là thân thể hơi mảnh mai nhưng tướng mạo tài hoa so bên nào cũng không thua kém khuê nữ nhà khác. Bản thân cũng không cầu nữ nhi tranh đoạt làm kẻ bề trên, chỉ mong có thể được cùng con gái vui vẻ khỏe mạnh vượt qua suốt đời chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng.

Nghe mẫu thân vội vàng khuyên nhủ, tính toán đâu ra đấy đều vì muốn tót cho mình, Ôn Uyển trong lòng ấm áp.

Vỗ nhẹ lên tay mẫu thân, nàng cười nói: ”Nương, thân thể nữ nhi đã tốt hơn nhiều, qua nhiều năm uống thuốc bổ như vậy cũng không phải là vô dụng. Nữ nhi cũng không phải tâm ham muốn nhiều phú quý, con biết nương muốn tốt cho con, nhưng người xem tình huống vừa rồi, phụ thân là một lòng muốn đưa hai tỷ muội chúng con đưa vào cung, nếu người cùng phụ thân nổi lên hiềm khích sẽ không hay. Huống chi tham tuyển lần này cũng không phải nhất định có thể được thánh nhân nhìn trúng, không chừng chẳng qua là tiến cung một chuyến liền trở ra, con coi như thuận lợi làm một phen du ngoạn là được.”

Ôn Uyển thay đổi ý tưởng, nghĩ muốn vào cung tham tuyển kỳ thật còn có nguyên do khác, nhưng trước tiên vẫn chưa muốn cùng mẫu thân nói rõ, nên chỉ có thể tận lực đem tình huống hiện tại nói cho nhẹ nhàng một chút. Ôn phu nhân gõ nhẹ vào trán Ôn Uyển: ”Con a, tất sẽ dỗ nương hài lòng. Việc tuyển tú này đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu các ca ca con ở nhà thì tốt rồi, nương liền để cho bọn họ thay nhau đi theo cha con càm ràm, nói cho đến khi hắn đáp ứng không cho con đi tuyển tú nữa mới thôi. Không bằng để nương đem chuyện này viết thư cho các ca ca con gọi họ trở về, đoán chừng vẫn còn kịp.”

Ôn Uyển nghe vậy không khỏi bật cười, chiêu để các ca ca luân phiên ra trận từ nhỏ luôn là trăm thử bách linh (ý là thử ca trăm lần đều hiệu nghiệm). Ba ca ca của nàng khi nào có việc cần phải thay nhau đi tìm cha thì bất kể cha có trốn ở nơi nào thì bọn họ đều có thể tìm thấy, ngày nào tìm thấy liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, nói thao thao bất tuyệt, nói cho tới tận khi cha thấy phiền phải đáp ứng mới chịu thôi.

Nghĩ đến điều này, Ôn Uyển liền cười nói: ”Nếu nhưu các ca ca ở nhà, cha chẳng phải sẽ đau đầu sao. Dù sao chuyện tuyển tú này cũng đã định ra rồi, A Uyển không muốn gọi các ca ca về, cũng không muốn làm chậm việc học của các ca ca đâu.”

Ôn phu nhân thở dài: ”Thôi, trong lòng con đã có sẵn ý định riêng, nương cũng không nên nói thêm gì nữa, chỉ là lo lắng thân thể của con. Khi tiến cung tham tuyển con cùng A Dư hãy chiếu cố lẫn nhau, dù sao hai người cũng cùng có cùng một chữ Ôn. Nhưng với tính tình của A Dư nếu không khuyên được nàng cũng không cần tốn nhiều tâm tư, đỡ gây phiền hà đến chính mình.

”Nữ nhi biết rồi, nương hãy thoải mái thả lỏng tinh thần đi.” Nhị muội muội Ôn Dư chỉ sinh kém nàng một tháng, từ nhỏ đối với nàng luôn không chịu phục, mọi thứ đều phải tranh cao thấp. Nếu Ôn Dư trúng tuyển hoặc rớt tuyển chũng không sao, chỉ sợ là dựa theo tính cách của nàng ta nếu như ở trong cung lại nháo ra chuyện gì làm phiền đến Ôn gia thì đây cũng không phải là điều bản thân mình muốn thấy.

Tuy rằng không biết tại sao bản thân đang ở nhà đánh một giấc thật ngon bỗng xuyên không đến triều đại này, nhưng đột nhiên trở thành một đứa trẻ mới sinh khiên cho Ôn Uyển vừa xuyên tới có chút hoang mang, huống hồ nàng vẫn còn nhớ kỹ người ông nội khi nàng còn nhỏ luôn mang nàng theo bên người nuôi lớn, Ôn Uyển trong lòng lại có chút khổ sở. Cho nên lúc vừa mới đến, Ôn Uyển đối với cái thế giới xa lạ này trong lòng cảm thấy thật bài xích.

Mà khối thân thể của Ôn Uyển hiện giờ từ bé vốn bệnh nhẹ không ngừng, Ôn phu nhân luôn luôn cực nhọc ngày đêm, không thể yên tâm nghỉ ngơi, dốc lòng chăm sóc, không hề nhờ vả người nào. Từ lúc Ôn Uyển còn nhỏ thì đem những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại quản lý đến nơi đến chốn, tỉ mỉ chu đáo, đến khi Ôn Uyển trưởng thành thì dạy nàng nữ công thi họa và thái độ xử sự làm người. Từ bé nàng chưa từng được cảm thụ qua tình mẫu tử thì đều được bù đắp từ nơi Ôn phu nhân. Mà ba vị cac ca càng đối xử với nàng cưng chiều vô hạn, nếu như tìm được đồ chơi gì mới mẻ đều tự bản thân mang qua viện của nàng.

Nhiều năm chung sống với nhau, Ôn Uyển đã sớm đem bọn họ trở thành người thân chân chính của mình, mà người nhà của mình bỗng nhiên chẳng hiểu sao bị liên lụy thì ai có thể vui được? Tuy rằng tiềm tàng một quả bom hẹn giờ còn chưa phát nổ, nhưng Ôn Uyển cảm thấy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tự bản thân vẫn nên phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra.

Chuyện vào cung tham tuyển nếu đã quyết định xong xuôi rồi, Ôn phu nhân liền lập tức mời cho hai nữ nhi một ma ma giáo tập từ trong cung ra, họ Tống, chuyên dạy bảo quy củ việc tuyển tú, để tránh khỏi việc trong lúc tuyển tú các nàng thất lễ, gây đường đột quý nhân.

Tống ma ma chắc là do dạy bảo quy củ nên không hay cười, tướng mạo cũng không tính là hiền lành, chiếc khay búi tóc bằng bạc đơn giản cực kỳ quy củ chỉnh tề, quần áo sạch sẽ bề ngoài cũng không có thêm đồ gì thừa thãi, nhìn liền biết đây là người rất đúng mực, cho nên trong việc dạy quy củ cũng coi như có chút danh tiếng.

Lúc này đa số người trong kinh đã bắt tay vào chuẩn bị cho việc tuyển tú. Ôn phu nhân có thể mời được Tống ma ma ít nhiều gì cũng phải bỏ ra một khoản tiền phong phú. Được số tiền lớn này mời tới, Tống ma ma tất nhiên cũng đối với các nàng yêu cầu nghiêm khắc. Hai người trong từng hành động cử chỉ nếu có gì không đến nơi đến chốn, ma ma sẽ bắt tập luyện đi luyện lại cho đến khi phù hợp tiêu chuẩn mới được tạm nghỉ ngơi.

Tuy rằng mỗi cô nương bên người đều có một ma ma giáo dưỡng, nhưng dù sao cũng không thể so được với ma ma giáo tập từ trong cung ra. Hai nàng quy củ đều không có gì quá sai sót, nhưng để đạt được yêu cầu như trong cung thì vẫn còn khoảng cách nhất định. Lúc đầu cả hai người đều cắn răng kiên trì, nhưng không đến ba ngày, nhị tiểu thư Ôn dư bắt đầu có chút căm giận cùng bất bình.

Ngày hôm đó, các nàng vẫn như cũ đi tới Thẩm Phương viên học quy củ. ”Đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở bên trái quần, chân phải hơi nhún ra sau, trang nghiêm chậm rãi quỳ gối cùng cúi đầu, rồi sau đó lại hơi hơi quỳ gối xuống cúi đầu thỉnh an.” Tống ma ma vừa nói vừa làm mẫu một lần, bảo tiếp: ”Đây cũng chính là lễ vạn phúc thường dùng trong cung.”

Tiếp đó để cho các cô nương dựa vào bộ dáng vừa rồi của nàng làm lại một lần. Ôn Uyển vừa mới bày xong tư thế lập tức bị Tống ma ma răn dạy: ”Đại tiểu thư làm lễ này quá mềm yếu, không đủ đoan trang, nếu để nhóm quý nhân thấy chẳng phải sẽ cho rằng trong lòng tiểu thư thờ ơ, khinh thị họ sao? Nói xong liền đem tư thế của Ôn Uyển chỉnh lại cho thẳng, ra lệnh phải duy trì bất động trong một khắc đồng hồ ( một khắc = 15 phút).

Ôn Uyển nghĩ khối thân thể này vốn suy nhược, cho nên tay chân hành lễ không đủ mạnh nên lộ vẻ thiếu đoan chính. Mà ở thời đại này nhóm quý nữ nhà quan chú trọng nhất là lễ nghi quy củ, tại nơi này liền bị người khác coi thường cũng không phải là chuyện tốt, đành âm thầm cắn răng kiên trì.

Mà nhị tiểu thư Ôn Dư cũng lâm vào tình trạng giống như vậy, Tống ma ma cũng bắt Ôn Dư phải bày ra tư thế đó duy trì trong một khắc. Một khắc sau hành lễ lần thứ hai thì Ôn Uyển ở những chỗ bản thân thiếu sót ngầm hạ lực đạo, tận lực đem lễ vạn phúc đi cho thật đoan trang, làm xong liền được ma ma cho phép sang một tạm nghỉ ngơi.

Ôn Dư tuy cũng giữ nguyên trạng thái bất động trong một khắc đồng hồ, nhưng lúc hành lễ vẫn không đủ chu toàn. Tống ma ma lệnh cho nàng ta phải đem lễ vạn phúc luyện tập lại thêm một khắc nữa thì tính tình Ôn Dư liền bạo phát: ”Tống ma ma phạt ta khiến ta thấy không phục, rõ ràng ta cũng đem lễ vạn phúc đi đứng so với tỷ tỷ không hề kém, sao lại phạt ta?”

Ôn Dư tự nhận lễ nghi quy củ của mình đều không thể kém hơn Ôn Uyển, nhưng Tống ma ma mỗi lần dạy dỗ thì luôn bắt nàng ta phải luyện tập nhiều lần, còn Ôn Uyển lại có thể đạt tiêu chuẩn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mà bản thân còn phải tiếp tục tập luyện. Chẳng phải rõ ràng nguyên nhân là do thấy mình là thứ nữ liền nâng cao đạp thấp, nhắm vào bản thân nàng ta hay sao? Mà vị ma ma giáo tập này còn là do mẹ cả mời tới, chẳng lẽ đây là do mẹ cả bày mưu đặt kế?

Càng nghĩ Ôn Dư càng cảm thấy tắc lồng ngực, cuối cùng cũng không nhịn được. Nhưng trái lại Tống ma ma tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh: ”Ta bắt nhị tiểu thư tập luyện nhiều hơn dĩ nhiên là vì tốt cho nhị tiểu thư, chuyện quy củ đâu phải là một bước nghìn dặm! Đại thiểu thư cùng nhị tiểu thư học tập lễ nghi quy củ như thế nào lão bà ta tự nhiên là nhìn thấy trong mắt. Nếu quý phủ phải bỏ số tiền lớn đem ta mời tới, ta tất sẽ đối với hai vị tiểu thư dốc lòng dạy bảo.

”Vậy vì sao ngươi lại nhằm vào ta, mấy ngày qua đều làm khó dễ ta? Chẳng qua chỉ là nô tỳ do nhà ta dùng tiền mời tới mà thôi, lại còn dám cố ý sai bảo bản tiểu thư!” ÔN Dư cảng tức giận càng cảm thấy Tống ma ma quá bất công. (Đọc câu nói của con bé này mà muốn tát cho nó một phát !!!)

Lúc này Ôn Uyển thả tay đặt chén trà xuống, nhìn vè phía Ôn Dư nói: ”A Dư muội muội, Tống ma ma dù sao cũng là người mẫu thân mời tới để chỉ dạy chúng ta lễ nghi, muội muội cũng nên phải biết kính trọng mới đúng.” Nói cho cùng thì đây cũng là ma ma từ trong cung ra, mẫu thân mời được thật không dễ dàng. Bản thân nàng còn nghĩ phải theo sát Tống ma ma để có thêm hiểu biết về đạo lý cung đình, nếu để cho Ôn Dư khiến người ta tức giận bỏ đi thì chẳng phải là lợi bất cập hại hay sao. Hơn nữa, trước khi đi tuyển tú mà lại khiến cho ma ma giáo dưỡng phải bỏ đi thì cũng không phải là tin đồn tốt đẹp gì.

”Tỷ tỷ không cần phải giả bộ hảo tâm, loại nô tỳ này tất nhiên là không nhằm vào được tỷ tỷ, tỷ tỷ dĩ nhiên là muốn bảo vệ nàng. Tỷ tỷ đây là muốn giữ lại nô tỳ này để bắt nạt muội, muội cảm thấy tỷ tỷ nên học chút đạo lý bảo vệ muội muội mới đúng.” Ôn Uyển không mở miệng thì thôi, vừa nói liền khiến Ôn Dư trút lửa giận lên người mình.

Cáng cảm thấy với Ôn Dư không thể nói lý, Tống ma ma tốt xấu gì cũng là người từ trong cung ra, nói được một câu động tí lại nô tỳ, giống như sợ không đuổi được Tống ma ma đi vậy. Ôn Uyển cũng lười không khuyên nàng ta nữa, chỉ hướng về phía Tống ma ma làm bán lễ: ” A Dư không hiểu chuyện xin ma ma thứ lỗi, A Uyển thay muội muội hướng ma ma bồi lễ. Chuyện dạy bảo quy củ xin ma ma hãy còn phí tâm.”

Tống ma ma cũng đã nhìn quen sóng gió, hướng về phía Ôn Uyển hạ thấp người, tránh được lễ này: ”Việc này thuộc bổn phận của ta, ta đảm đương không nổi lễ của tiểu thư.” Lại quay đầu hướng về phía Ôn Dư làm lễ vạn phúc đạt tiêu chuẩn: ”Lão thân tự nhận dạy bảo hai vị tiểu thư không chỗ nào bất công, tuy ta chỉ là một cái chén nhưng vẫn đựng được nước (câu này ta chém, hổng hỉu gì luôn). Nếu nhị tiểu thư nhìn ta không vừa mắt, ta đây cũng không dám mặt dày chỉ bảo nhị tiểu thư.”

Ôn Dư khinh miệt hừ một tiếng: ”Không dám dạy thì đừng dạy, bản tiểu thư cũng không phải không có ngươi thì không thể, ta đây phải đi cầu mẫu thân tìm cho ta một ma ma giáo dưỡng khác.” Nói xong liền dẫn nha hoàn đi tới viện của Ôn phu nhân.

Không bao lâu sau, nhũ mẫu bên người Ôn phu nhân liền mang phần đại lễ đến Thấm Phương viên trấn an Tống ma ma, cũng là đưa tới ý tứ của Tống phu nhân, lễ phẩm này là đền bù việc Ôn Dư thất lễ, Ôn Dư đã đi tìm người khác dạy quy củ, Tống ma ma chỉ cần chuyên tâm dạy bảo một người là Ôn Uyển.

Tống ma ma cũng không phải là người hay làm bộ làm tịch, huống chi biểu hiện mấy ngày nay của Ôn Uyển quả thật không tệ, việc học tập có thể suy một ra ba, đối với mình cũng tôn trọng có thừa. Tống ma ma cũng luyến tiếc một mầm non tốt như thế liền đáp ứng.

Còn Ôn phu nhân lại hỏa tốc tìm cho Ôn Dư một ma ma giáo dưỡng nghiêm nghị, bắt Ôn Dư trước kỳ tuyển tú phải ở trong sân viện học quy củ thật tốt. Vị ma ma giáo dưỡng nghiêm nghị này trước kỳ tuyển tú đã đem Ôn Dư dạy quy củ so với trước quả thực khá hơn nhiều. Một tháng không ra khỏi cửa viện Ôn Dư còn gầy đi không ít, điều này tất nhiên là nói sau.[/size]

linahaha9x lúc 02.01.2015, 14:31.

01.01.2015, 16:33

Đã sửa bởi

Re: [Cổ đại – Cung đấu] Làm sủng phi như thế nào? – Nhu Mễ Hôi Hôi – Điểm: 12

Chương 3: Tham tuyển

Lúc này kinh thành đang ở giữa tiết tháng bảy mưa dầm, nhưng ngày tuyển tú hôm đó lại gặp được tiết trời tốt. Mấy ngày liên tiếp mưa rơi tí ta tí tách từng giọt khiến lòng người phiền muộn đã ngừng lại, từng đám mây dày âm u bị ánh mặt trời phá tan, chậm rãi chuyển bước chân tản đi.

Các nhà đều bận rộn vội vã ở trước giờ đưa khuê nữ tới chỗ cửa Chính Dương đợi vào cung tham tuyển. Từng chiếc xe ngựa vải bố xanh phi như bay, nghiền qua những vũng nước trên đường còn chưa kịp khô, khiến nước mưa bắn tung tóe.

Bởi xe ngựa không được phép đến gần cửa Chính Dương nên các cô nương tham tuyển ở khoảng sân rộng trước cửa cung cũng chỉ có thể xuống xe ngựa, cuốc bộ đi qua sân rộng đến trước cửa cung chờ. Tuy nói là xuất phát từ sự bảo vệ an toàn cho hoàng cung nên mới không cho phép xe ngựa tiếp cận, nhưng bắt các tiểu thư khuê các vốn được nuông chiều phải đi bộ qua khoảng sân rộng lớn như vậy, làm sao có thể không phải là lần khảo nghiệm được chứ?

Ôn Uyển đơn giản cùng cha mẹ nói lời từ biệt sau đó xuống xe ngựa, cùng Ôn Dư đi tới cửa cung. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, ánh nắng êm dịu mà không phơi nắng người, cho nên việc đi bộ tới của cung cũng không phải là quá khó khăn.

A Uyển nhìn xung quanh các quý nữ của nhà khác một chút, có ai lại không phải là trang phục tỉ mỉ từ đầu đến chân, ngay cả muội muội Ôn Dư nhà mình cũng diện một bộ quần áo màu thạch lựu hồng cùng quần vọng tiên, trên búi tóc cũng cắm một chuỗi những hạt san hô hồng mỗi bước đi đều khẽ lay động, nhan sắc tiên diễm làm nổi bật lên một thiếu nữ hồn nhiên xinh xắn, đồng thời cũng khiến người khác thấy được đồ trang sức ở trong búi tóc khẽ đung đưa, nhìn rất là vui mắt.

Tuy rằng tính nết của muội muội khi ở chung không được tốt lắm, nhưng Ôn Uyển cũng không thể không tán thưởng cách trang điểm cùng trang phục mặc trên người nàng tốn khá nhiều tâm tư, chẳng qua đang lúc đảo mắt, chiếu trong con mắt lại lộ ra ánh nhìn ngạo mạn, mội anh đào cũng vểnh lên một độ cong như ý muốn, cũng là quá mức lộ ra ngoài.

”Tỷ tỷ mặc trang phục cùng dung nhan nhạt nhẽo như vậy, nhưng lại có vẻ không được phóng khoáng đâu.” Hai người suốt dọc đường chưa từng nói chuyện với nhau, khi sắp tới cửa cung, Ôn Dư cũng nhẹ nhàng quay đầu sang cười nói với Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn lại bản thân mình, chẳng qua là một bộ phù dung sắc trắng lụa mây hình thiên thủy váy (thực sự là dịch xong đoạn quần áo bên trên oy xuống đoạn này chẳng còn muốn dịch nữa vì quá khó và mệt), ngại phiền toái, cũng không vãn thượng vân văn vải thun mang (xin hãy thông cảm cho người mới edit), cổ đeo chuỗi ngọc lưu ly hình hoa sen, tóc vãn thành kiểu thập tự kế, cũng cắm thêm cây trâm có hai hàng ngọc tuyết hàm (dịch đoạn này mà muốn hôn mê). Trang dung không thuộc kiểu trang điểm tỉ mỉ như hoa mà quý nữ đang lưu truyền, chỉ là mày ngài tô nhạt, điểm nhẹ thêm chút son môi mà thôi. Nhưng cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái cầng khiến A Uyển có vẻ thanh linh mềm mại, mang vẻ phong tình chỉ có ở người thiếu nữ.

Theo Ôn Uyển, cách trang điểm kỹ càng rực rỡ này tuy đẹp, nhưng đối với những cô gái mới mười mấy tuổi mà nói quả thật có vẻ quá nặng nề. Không bằng dùng đồ trang sức nền nã càng làm nổi bật lên người thiếu nữ mềm mại non mịn. Tiết trời tháng bảy vốn âm tình bất định, ngộ nhỡ trời đổ mưa hoặc bị ra mồ hôi thì cách trang điểm này thật không hề dễ nhìn, nhưng A Uyển cũng không muốn cùng nàng ta dây dưa nhiều.

”Cái này không nhọc muội muội lo lắng.” A Uyển nhẹ nhàng đem thái cực đáp trả lại, không nói nữa. Ôn Dư tự thấy không thú vị, liền lái đi tìm tỷ muội khuê phòng của mình.

Không bao lâu sau, các cô nương lục tục đi tới trước cửa Chính Dương, bởi vì vẫn chưa tới giờ nên thái giám tiếp dẫn (tiếp đón + dẫn dắt) cung nữ chưa xuất hiện. Những cô nương có thể đi tới trước cửa cung đều được tính là thông qua tầng khảo nghiệm thứ nhất. Các cô nương hoặc là quen biết nhau thì quần tam tụ ngũ đứng ở chỗ nhẹ giọng nói chuyện, hoặc là lẳng lặng đứng yên chờ đợi.

A Uyển thuộc loại người ở vế sau. Những khuê nữ cùng A Uyển quen biết phần lớn đều đã có hôn phối, cho nên nàng vẫn chưa nhìn thấy bạn thân khuê phòng nào.

”Đây chính là A Uyển tỷ tỷ nhà lễ bộ lang trung Ôn đại nhân sao?” Bỗng một giọng nói mềm mại nhu thuận đột ngột vang lên ở sau lưng A Uyển. A Uyển quay đầu nhìn lại, là một cô nương có khuôn mặt mập mạp vẫn còn mang theo nét trẻ con, nhìn qua dáng vẻ so với mình nhỏ người hơn. Vóc người không cao, tuy là mặc váy hồ điệp nguyệt bạch sắc bách yên vân, khoác áo sa bào thanh thấu thủy ba văn, xiêm y như vậy mà lại mang vẻ tiên khí. Nhưng nhìn con mắt ngây thơ tràn đầy linh động lại không khiến người khác cảm thấy bất ngờ.

A Uyển đối với nàng cũng không có ấn tượng gì, nhưng theo lễ phép cũng không tiện không đáp lại, chỉ mỉm cười gật đầu: ”Chính là ta, nhưng mà trí nhớ mấy ngày nay của ta luôn không được tốt, không biết đã ở nơi nào gặp qua muội muội?”

Cô nàng kia có chút chút ngượng ngùng, trên mặt nổi lên hai đóa mây hồng: ”Ta họ Lý tên một chữ Tế, gia phụ là công bộ lang trung. Tỷ tỷ đối với ta có lẽ là không quá mức ấn tượng. Lần trước cùng A Thấm tỷ tỷ ngắm hoa yến, ta thấy tỷ tỷ thập phần dễ gần. Đáng tiếc lại không có cơ hội cùng tỷ tỷ quen biết, bây giờ không ngờ lại gặp, A Tế thấy rất vui mừng.”

A Uyển có chút suy tư, A Thấm này vốn là bạn thân khuê phòng của nàng Tương Vân Thấm. A Thấm là đích nữ của Tương đại tướng quân, trời sinh tính tình rộng lượng phóng khoáng, bởi vì từ nhỏ đã có hôn ước chắc chắn nên lần tuyển tú này vẫn chưa tham gia. Theo lẽ thường nếu như Lý Tế này cùng A Thấm giao tình tốt tự nhiên cũng sẽ giới thiệu cho mình làm quen, nhưng nàng lại chưa từng nghe A Thấm nhắc tới, mà ở tiệc ngắm hoa cũng không cùng xuất hiện ở một chỗ, chẳng lẽ là thứ nữ?

Tuy rằng ở phía sau hậu trạch việc xã giao giữa các cô nương có ranh giới phân chia đích thứ rõ ràng, nhưng với tính tình của A Thấm, nếu như đáng giá để kết giao tốt, mặc kệ đích thứ đều có thể chơi hết. Lý Tế này chẳng hề cùng nàng ở chung một nhóm mà lại có thể nhớ kỹ tên của nàng, thậm chí còn nhận ra được nàng, xem ra cũng là một kẻ không đơn giản.

A Uyển từ tận trong tim vốn đã không còn là một thiếu nữ non nớt ngây thơ, cái gì mà ngưỡng mộ bộ dáng dễ thân, nàng cũng không tin.

”Thì ra là A Tế muội muội, thảo nào tỷ tỷ còn cảm thấy quen mặt đâu.” A Uyển liền cũng cùng nàng nói chuyện với nhau, chỉ là giao thiệp mỏng nên nói càng ít, cũng không cùng nàng nói thêm gì nữa.

”A Uyển tỷ tỷ cũng tới tuyển tú sao? Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ tú ngoại tuệ trung (bề ngoài thanh tú bên trong thông minh) như thế, lẽ ra phải sớm có hôn phối mới đúng. Ôi chao, xem cái miệng ngu dốt của ta này.” Lý Tế trong chốc lát giống như là đột nhiên nghĩ đến điều gì đó khẽ che miệng gắt giọng: ”Hôm nay các tiểu thư đến trước cửa cung này đương nhiên đều là đến tham tuyển rồi. Tỷ tỷ cũng đừng trách tội muội muội mồm miệng vụng về nha.”

Nge xong những lời này, A Uyển trong đầu không khỏi cười lạnh, ha ha, mồm mép ngươi thông minh như thế còn dám tự xưng bản thân ngươi mồm miệng vụng về sao? Không đến để tuyển tú chẳng lẽ tỷ đây đến để tham quan du ngoạn sao?

Nếu như đổi thành một nam tử nghe được giọng nói mềm mại nhu thuận của Lý Tế nói ra ngôn ngữ hờn dỗi này tất nhiên sẽ cảm thấy là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc A Uyển là một nữ tử, còn là một nữ tử ngạo khí từ trong xương tủy, tuy là bị người khác đâm một nhát nhưng lễ nghi nên có vẫn không thiếu.

”Muội muội trong sáng đáng yêu như thế, tỷ tỷ sao cùng muội muội tính toán. Nhưng dù sao tỷ cũng là bề trên của muội muội, lời không nên nói cũng vẫn phải nói, có lẽ ma ma giáo dưỡng cũng chưa nói qua cho muội biết, ở trong cung này nhưng là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, muội muội cùng tỷ tỷ nói như vậy tất nhiên là không có gì, nhưng nếu không ngăn được miệng mình mà ở trong cung đắc tội người nào thì biết làm thế nào cho phải. Muội muội cũng không cần phải cảm ơn tỷ tỷ, tốt xấu gì ngươi cũng từng gọi ta được một tiếng tỷ tỷ.”

A Tế nghe đến đây vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cửa Chính Dương vừa mới mở, bọn thái giám tiếp dẫn cung nữ nối đuôi nhau ra. Tiếng nói lanh lảnh của tiểu công công tay cầm quyển trục xướng tên của các cô nương đọc tới. Trên sân rộng vốn còn rải rác các cô nương tham tuyển rất nhanh theo chức quan của phụ thân, thân phận đích thứ sắp thành hàng, dưới sự dẫn đường của bọn họ tiến vào cửa Chính Dương.

Chỉ có thông qua giọng nói và dáng điệu tướng mạo, có còn trong sạch hay không, trên người có trọn vẹn hay không, thân thể có mùi lạ hay không. Chờ qua một loạt những kiểm tra cơ bản nhất, các cô nương tham tuyển thông qua mới có thể được xưng là tú nữ.

Những thứ kiểm tra này cũng không phức tạp, các cô nương tham tuyển từng người một đi vào một gian nhà, ở trong phòng cởi xiêm y, để từng nhóm ma ma có kinh nghiệm kiểm tra. Tuy là từng tiếp thu qua nền giáo dục hiện đại, thế nhưng phải cởi hết quần áo để mấy lão ma ma nhìn chằm chằm không chớp mắt xem xét, mà còn là kiểm tra trong sạch vô cùng xấu hổ, Ôn Uyển cũng không tránh khỏi hết sức e lệ ngượng ngùng.

Trừ đoạn cở quần áo kiểm tra trong sạch ra, mấy kiểm tra còn lại giống như khám sức khỏe bình thường, Ôn Uyển rất nhanh liền kiểm tra xong. Sau khi một vị ma ma nghiêm túc nhanh chóng đảo qua cái gì đó trên giấy, nàng được bọn họ dẫn tới đại sảnh ngồi im chờ đợi. Ôn Uyển biết, nàng đã chính thức trở thành một tú nữ.

Nơi này cũng không quy định tú nữ không được nói chuyện, nhưng trong phòng tú nữ quen nhau rất ít, bởi thế nên hơi có phần yên tĩnh. Cũng có người tìm Ôn Uyển tiếp lời, nhưng Ôn Uyển không để ý tới. Cách tổng tuyển cử chân chính còn có nửa tháng, hết thảy vẫn còn là ẩn số. Ôn Uyển vào thời khắc này cũng không nóng vội cùng tú nữ khác đánh bóng quan hệ, mà việc này cũng không cần thiết. Trong lúc phải tranh giành hoàng sủng lẫn nhau, các nữ nhân cho dù thoạt nhìn ăn ở tốt đi chăng nữa, nhưng ái mà chẳng có vài phần tâm tư cá nhân?

Thời gian chậm rãi trôi qua, tú nữ trong phòng cũng dần dần trở nên đông hơn, nhưng không vượt quá 30 người, tỉ lệ đào thải này cũng thật cao. Không bao lâu sau Ôn Uyển liền nhìn thấy muội muội Ôn Dư cùng Lý Tế cũng được đưa vào phòng, điều này cũng không nằm ngoài dự liệu. Bởi vì chỗ ngồi khá xa, Ôn dư cũng không thể cùng Ôn Uyển chào hỏi, ngược lại cùng Lý Tế bên cạnh nói thầm, thoạt nhìn rất thân mật.

Đợi một lúc không thấy còn có tú nữ tiến vào đại sảnh, một vị tiểu thái giám trẻ tuổi dẫn theo phía sau một vị công công nhìn có vẻ có chút quyển thế đi tới trước phòng, nhân tiện nói: ”Hoàng hậu nương nương chỉ dụ, tổng tuyển cử tú nữ đã sơ bộ kết thúc, mong các tú nữ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chăm học cung quy, nửa tháng sau tham gia cử hành tuyển chọn lần cuối.”

Chúng tú nữ tất cả cùng quỳ xuống tiếp chỉ, Ôn Uyển nghĩ, lần tuyển tú này, xem ra là thực sự bắt đầu rồi.

linahaha9x lúc 02.01.2015, 14:32.

Thành viên đang xem chuyên mục này: elep, Lúa và 277 khách

Bạn không thể tạo đề tài mớiBạn không thể viết bài trả lờiBạn không thể sửa bài của mìnhBạn không thể xoá bài của mìnhBạn không thể gởi tập tin kèm

Làm Trắng Da Photoshop Như Thế Nào?

1. Làm trắng da bằng Photoshop với hệ màu Lab (Lab Color)

Các bước làm trắng da bằng Photoshop với Lab Color như sau:

Bước 1: Mở hình ảnh trong Photoshop

Bước 2: Nhân đôi Layer bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + J

Cách đảo ngược vùng chọn trong Photoshop đơn giản nhất

Bước 4: Nhấp vào Don’t Flatten

Bước 5: Mở bảng Channels bằng cách vào Windows và chọn Channels. Khi đó, Lab Color sẽ tách hình thành 3 kênh khác nhau:

Kênh ánh sáng – Lightness: Chứa vùng sáng, tối

Kênh a: Chứa vùng có điểm màu đỏ, xanh lá

Kênh b: Chứa vùng có điểm màu vàng, xanh dương

Bước 7: Mở Lab tại bảng Channels

Bước 10: Nhấn phím B hoặc chọn Brush trên thanh menu bên trái màn hình  

Bước 11: Giảm Opacity xuống một chút

Bước 12: Tạo thêm một Adjustment Layer cho Layer này

Bước 13: Chọn Levels hoặc Curves để cân chỉnh lại độ sáng tối

Bước 14: Nhấn tổ hợp Ctrl + G để Group 2 Layer vừa chỉnh

Bước 15: So sánh hình ảnh trước và sau khi làm trắng da bằng Photoshop với Lab Color

2. Làm trắng da bằng Photoshop với Channel Mixer

Làm trắng da bằng Photoshop với Channel Mixer như sau:

Bước 1: Tại Adjustment Layer (bên phải màn hình, hàng cuối cùng) chọn Channel Mixer

Bước 2: Xuất hiện bảng tùy chọn Channel Mixer

Bước 3: Nhấp vào Monochrome để hình bức ảnh chuyển thành màu đen trắng

Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J 2 lần để nhân đôi 2 Layer Channel Mixer mới tạo

Bước 5: Chọn Layer Channel Mixer gốc và chỉnh thông số trong bảng tùy chọn theo ý muốn. Nếu muốn làm trắng da cho đối tượng, hãy chỉnh Opacity xuống khoảng 15 đến 20%

Bước 6: Nhấp vào Channel Mixer 1 mới tạo

Bước 7: Chọn Blending Mode là Screen, giảm Opacity xuống khoảng 20 đến 30%

Bước 8: Điều chỉnh các thông số để thay đổi sáng tối trong bảng tùy chọn Channel Mixer

Bước 9: Mở Channel Mixer 2

Bước 10: Đổi Blending Mode cho nó thành Soft Light và giảm Opacity xuống khoảng 30 đến 50%

Bước 11: Group 3 Layer Channel Mixer

Bước 12: Thêm Layer Mask màu đen cho Group trên

Bước 13: Sử dụng Brush màu trắng giúp lấy lại màu vừa chỉnh sửa của vùng da này

Bước 14: Điều chỉnh Opacity nếu thấy vùng da bị trắng quá

Bước 15: Kiểm tra lại kết quả

Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT

FPT Arena Multimedia – https://arena.fpt.edu.vn

Tạo Fanpage Facebook Như Thế Nào?

Tạo Fanpage Facebook như thế nào? Vì sao nên tạo fanpage Facebook?Các bước tạo Fanpage Facebook? Fan page Facebook đem lại những lợi ích gì?

Vì sao cần phải tạo Fanpage Facebook?

Theo thống kê hiện nay, Facebook là trang mạng xã hội được nhiều người dùng nhất thế giới và cũng không ngoại trừ Việt Nam. Vậy sử dụng Facebook để quảng bá tên tuổi của mình nếu bạn là một cá nhân nổi tiếng hay để kinh doanh nếu bạn là một công ty hay doanh nghiệp thì đem lại hiệu quả vô cùng đáng kể. Tên tuổi hoặc sản phẩm của bạn một cách nhanh chóng nhất đến được với tất cả mọi người. Tất cả hình ảnh, bài đăng quảng bá của bạn tất cả mọi người theo dõi trang Fanpage của bạn đều có thể xem và tìm hiểu được.

Tạo Fanpage Facebook như thế nào?

Tạo Fanpage Facebook như thế nào?

– Bước 1: Chắc chắn muốn lập một trang Fanpage bạn phải có một tài khoản Facebook rồi. Nếu chưa có thì cũng đừng lo. Bạn hãy tải ứng dụng Facebook về điện thoại hay máy tính cá nhân của mình. Tiến hành Đăng kí và Đăng nhập theo hướng dẫn của Facebook là bạn đã có một tài khoản Facebook riêng rồi

– Bước 3: Bước này là bước bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết về trang Fanpage của mình rồi nhấn chọn Bắt đầu

– Bước 4: Sau đó bạn đã đến được với giao diện cơ bản của Fanpage facebook rồi. Ở đó có các tùy chọn khác để cập nhật thêm thông tin về Fanpage như: Tên Fanpage, thay ảnh đại diện, ảnh bìa là đã cơ bản bạn đã tạo lập được trang Facebook của mình rồi.

Fanpage Facebook đem lại lợi ích gì?

– Bạn có thể tạo một Fanpage để quảng bá thương hiệu mà ở đó bạn có thể tìm thấy rất nhiều nguồn khách hàng tiềm năng, trung thành. Các nhà cung cấp và thậm chí truyền thông cũng có thể tìm thấy thông tin về công ty, sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Các thành viên của Fanpage có thể truy cập mọi lúc mọi nơi, không cần đăng nhập vào Facebook để xem một doanh nghiệp hoặc thương hiệu của Fanpage. Vì thế sản phẩm, dịch vụ của bạn có thể tiếp cận được với rất nhiều tầng lớp khách hàng ở mọi độ tuổi,giới tính.

– Fanpage Facebook là nơi xây dựng niềm tin, sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của bạn. Tạo sự uy tín của thương hiệu hay nhãn hàng.

– Giúp tương tác giữa người mua và người bán thuận tiện, đơn giản

Hỗ trợ qua Facebook online :

CLICK ngay vào link : http//:www.facebook.com/likesubr

Cập nhật thông tin chi tiết về Autoload Classes Làm Việc Với Composer Trong Php Như Thế Nào trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!